Handelsrikene 1300-1400

1302

Niels Bugge blir Riksråd.

1305

Datter til Sigurd Eldjarn på Sundbu gifter seg med Guttorm Tjøstolvson på Hundorp, sønn til Tjøstolv Dikter ombudsmann for sysselmannen Guttorm Eiriksson.

1320

Synnøve Guttormsdatter blir født. Da ingen av hennes eldre søsken har barn arver hun Sundbu-godset og blir stammor til den eldre Sundbu-ætta.

1330

Tjøstolv Dikter, ombudsmann for sysselmannen Guttorm Eriksen, setter opp et brev om en sak som Bjarne Eystenson på Myre reiser om pantsetting av Enge på Tretten.

1331

16.november var lensmennene Guttorm Tjøstolvsson på Hundorp og Eystein Raggad og 5 andre menn, på Reistad i Gausdal for å megle i en sak mellom Birger og Bjørn Rud.

1332

Niels Bugge (II) blir Herre til Hegnet.

1336

Det settes opp et skinnbrev om retten til Heimdalen og Heimdalsvatnet. Kolbein fra Harildstad vitner for Sigurd Erlandsson. Brevet nevner hvordan retten ble lagt til Sundbu-ætta og hvem som har hatt denne retten opp igjennom årene.

1340

Gunnar Toraldsson Kane blir fehirde i Bergen

1345

Guttorm Tjøstolvson selger gården Rindal i Øyer til nevøen Alv Håkonsson den 19 mai. Sønnen Pål Gutormsson, hans eneste sønn samtykker i salget.

1349

I oktober når pesten Vågå. Det er bakterien Yersinia pestis som forårsaker den. Pesten er i utgangspunktet en rottesykdom. Titusener av mikroorganismer svømmer rundt i rotteblodet og formerer seg eksplosivt. De er bare noen tusendels millimeter lange, og lammer raskt lungene og hjertet. Det er loppa Xenopsylla cheopis som sprer bakterien. Loppene bor i den raggete rottepelsen og ernærer seg først og fremst av rotteblod. Opptil to ganger om dagen legger de egg i rottepelsen. I månedskifte november desember dør Guttorm Tjøstolvson og ti av hans nærmeste slektninger i pesten. Blant disse var kona hans, en av brorsønnene hennes og kona hans, sønnen Eirik, datteren og mannen som nylig var gift, to brorsønner og en brordatter.

De som satt igjen var 4 gamle, 4 voksne og 7 småbarn.

(Svartedauen og de pestbølgene som fulgte i hundreårene etter den skulle endre Norge totalt. Halve befolkningen døde. Dalfører ble lagt øde. Prisene på landbruksland og leiejord falt betraktelig. Småbøndene fikk rå til å beholde mer av avlingen selv. Storbøndene fikk mindre råd til å leie folk. I stedet for å bli med i kongenes og adelens følge måtte de dyrke jorden selv. Folk fra de dårligste plassene kunne trekke ned til bedre gårder som var lagt øde av pesten. Forskjellen mellom fattig og rik ble utvannet. En stor innvandring fra Danmark og Tyskland skulle endre på sosial struktur, språk og andre forhold til de grader at landet knapt var til å kjenne igjen.)

1350

Ivar Kolbeinsson blir født.

1359

Niels Bugge (III) blir Herre til Hald.

1369

Herr Gaute Eriksen Galtung til Valen og Fimreite blir medlem av Riksrådet.

1385

Johanne Andersdatter til Asdal blir født som eneste datter av Anders Nielsen til Asdal og hans andre kone Ide Lydersdatter Holck på Asdal i Horn herred i Vendsyssel i Nørrejylland.

1387

Herr Gaute Eriksen Galtung blir sysselmann i Skien.

1394

Den 4. oktober kjøper Ivar Kolbeinsson på "Gassegard" i Lesja rettigheter i Reidesheim (Røssum) i Kvam og i Skalpestad. Vitner i handelen er Eindride Ivarsson og Eysten Torstensson. Eindride nytter høve til å fri til datter til Ivar. I ekteskap med ham får hun to sønner Helge og Erling.

1397

Gaute Eriksen Galtung blir slått til ridder under kong Eriks kroning i Kalmar.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: ololsen@alfanett.no

Tilbake til slektskrønikens forside

Forrige                    Neste