Bonde og adel 1400-1500

1405

Anders Nielsøn til Asdal dør. Hustruen gifter seg ganske snart etter med ridderen hr. Lyder Kabel til Fuglesang. Det var ingen lykkelig begivenhet, ihvertfall ikke for datteren Johanne. Historien forteller at han var meget hard mot henne.

Hennes seks brødre hadde alle dødd i sped alder. Det var mange friere til den rike arvingen på Asdal.Ridderen hr. Bonde Due til Torp, ridderen og rikshovmesteren hr. Jens Dues sønn, gikk av med seieren i denne kappestriden. Måten han gjorde det på var karakteristisk for tiden og viser oss middelalderens virkelige riddere på en lite flatterende måte: "Da Bonde Due ba om henne, ville hennes venner ikke at han skulle få henne. En gang hun skulle avsted for å smykke en venninne til brud, skjenket imidlertid hr. Bonde Due kusken hennes full, og kledte seg i hans klær. Deretter kjørte han henne til sin gård Kockedal og gjorde bryllup med henne."

Han rakk å få fire barn med henne før han døde i 1420.

1412

Gunnar Ivarsson Sør-Sandbu blir født.

Svaale Jonnson Smør blir riksråd.

1420

Johanne Andersdatter til Asdal blir enke da Bonde Due til Torp dør.

1421

Johanne Andersdatter til Asdal får paven dispensasjon til å gifte seg med sin firemenning Gotskalk Andersen til Kokkedal. Begge nedstammet i fjerde ledd fra Albert greve av Eberstein. Dette giftermålet fant imidlertid aldri sted. Gotskalk ektet isteden Kirsten Eriksdatter Gyldenstierne.

1425

Johanne Andersdatter til Asdal gifter seg med Niels Eriksen Banner til Vinstrup. Han var riksråd og lehnsmann i Vendesyssel og ble adlet etter sin død.

1427

1429

Ivar Tjøstolvsson overtar garden Sundbu i Vågå etter svigerfaren og flytter fra Fron rett etter januar.

 

1434

4.april gjør tre lagrettsmenn kjent på Sundbu i Vågå at Pål Ivarsson solgte til broren Amund 10 øresbol i Røydesheim (Røssum) og 2 øresbol i Skalpestad i Kvam i Holleiden for 12 kyrlag og fikk betaling.

1436

I en dom på Hamar den 28.juni må arvingene Gudmund og Ivar Tjøstolvssøner gi fra seg garden Sør-Sunbu til Ullinsyn kirke som hadde fått gården etter testamente fra Gjertrud Påldatter.

I 1436 -37 finner den første større opprørsbevegelse av norske bønder mot lensherrene og hele det nye forvltningssustem som er innført sted. Opstanden er påvirket av den svenske oppstand under Engelbrekt Engelbrektssøn og hadde en viss nsjonal karkter, i det den særskilt var rettet mot enkelte av de danske fogdene. Den ble ledet av Amund Sigurdssøn Bolts og strakte seg over hele Oslo bispedømme. I denne bevegelsen er også akersbøndene med.

1437

Tilslutningen om bondeopprøret blir så stor at kongen og riksrådet gir etter og innrømmer de viktigste av bøndenes krav. Den 18.februar slutter riksrådet og 24 representanter for bøndene forlik. 

1438

Etterdønninger etter bondeopprøret gjør seg utslag i Akers sogn og Bærum hered ved at bøndene nekter å utbetale den skatten de årlig pleide å betale til Akershus slott. Opprøret blir imidlertid slått kraftig ned av lensherren på Akershus.

1441

Gunnar Ivarsson Sundbu overtar det samlede Sør -Sandbu den 21. januar. 24. mars samme år er det markskille mellom Sundbu og Blakar. 12 mann var til synfaring under ledelse av lagmannen i Oppland, Niculas Aslesson.

1447

Niels Eriksen Banner til Vinstrup dør. Han etterlater seg fru Johanne Andersdatter til Asdal og fjorten barn i tillegg til de fire hun hadde fra første ekteskap. Hennes rikdom og personlige egenskaper gjorde henne til en sagnfigur. Hun ble også utnevnt til høvedsmann i Vendsyssel.

1463

28. januar kunngjør tre lagmann at de på Toksen i Fron har vært vitne til at Gunnar Amundsen selger til broren sin Ivar Amundsen, garden Røysem (Røssum) i Kvam.

1470

Fra dette året av skriver Evert til Alslev Grubbe seg til Tryggevelde

1471

12. mai blir det kunngjort at Ivar Amundsen som da lå for døden hadde gitt kona si, Guri, det han eide i Rødesheim (Røssum) på livstid. Dette blir påtalt av slektsarvingene hans.

 

1474

3.februar faller det seks manns dom i Fron for at Guri Sigurdsdatter skal ha den jorda Ivar Amundsen hadde gitt henne , som Ivar Roarsson Døøl hadde påtala.

Oluf Olufsen Lunge til Odden dør.

1475

Gunnar Ivarsson Sundbu er lagrettsmann i en større sak som gjelder Gudbrandsdalen på Ringsaker 19. februar.

1478

Gunnar Ivarsson Sundbu får stadfestet retten til Heimdalen fra Christian I ombord på skipet Baglere i Oslofjorden den 16.juli.

1479

Lars Bugge til True oppgir sitt adelskap og blir bonde ved Randers.

Johanne Andersdatter til Asdal dør 94 år gammel og mett av dage.

1481

Johan Mortensen Vognsen til Hjermesløvgaard på Jylland dør.

1483

Gunnar Ivarsson Sundbu får stadfestet retten til Heimdalen av kong Hans på Steig den 1. august.

1491

21.mars gjør Laurens Andersson, sogneprset i Vågå, i embede for biskop Herman på Hamar en avtale med Amund og Ivar Gunnarssønner som eide Søndre Sundbu. Den gikk ut på at Vågå prestebol fikk en jordpart i Kvikstad på Fron på 1 hud skyld og en jordpart på Segalstad i Ringebu på en øre isteden for den landskyld prestebolet skulle ha i Sundbu.

1492

Rikskansler Evert til Tryggevelde Grubbe dør

1495

Gunnar Ivarsson Sundbu dør.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: ololsen@alfanett.no

Tilbake til slektskrønikens forside

Forrige                    Neste