Arveset (Alfaset)
Av Ole Andreas Lilloe-Olsen

Gr.nr. 117 i Østre Aker. Den gammelnorske formen av navnet synes å ha vært Olvis-setr, og er muligens dannet av mannsnavnet Olvir og seter. På 1500-tallet og frem til 1650 nevnes gården konsekvent Narveset. Senere festner navnet Arveset seg. Etter 2. verdenskrig har det så vært en renessanse for Alfaset, som er likt det navnet man finner i kilder allerede fra middelalderen. I brev av 10 mai 1361 makeskiftet korsbror i Oslo, Sira Eiliv Torkelson på kirkens vegne 1/2 markebol i Alfuastre til Asbjørn Torvardsson med 6 øresbol i Samfella i Bærum. I lensregnskapene for 1570-årene oppføres den som klostergods under Hovedø Kloster. I 1600-årene oppføres den da naturlig nok som krongods. Skylden var 4 sk. som ble forhøyet til 8 sk. i 1617 og til 1/2 dlr. i 1628. Kronen pantsatte gården til Arnt Torstenssøn Arneberg 29.mai 1659. Den ble så overdratt til enken før den tilfalt sønnen Jørgen Arntssøn. I 1715 ble den kjøpt av oppsitteren Ole Torstenssøn og fire år etter ble den delt mellom dennes enke og barn. Blant disse var Torsten Olssøn Hellerud. På skifte etter ham den 19.desember 1738 ble hans part utlagt til Erich Mogenssøn til Linderud som også kjøpte de øvrige sønners parter.

Ole Torstenssøn hadde imidlertid alt i 1718 pantsatt gården til Maren Ancher. Og ved immisjonsforretning av 22.september 1742 ble den utlagt til henne. Maren Ancher var enke etter Henrich Carlsen. Senere var den i sønnen Jess Carlsens eie. Den var i slektens eie til halvsøsteren Witte Sophie Sørensen solgte den til Ole Riis ved skjøte av 1.november 1779.

Senere skiftet den hyppig eiere til den i kjøpt av Peter Andreas Poulsen 6. februar 1847. Sønnen Hans Martin Andreassen Haugerud skjøtet den til Den norske stat 17.desember 1917.

 

Mye av stoffet i artiklene om gårdene er hentet fra Akers Sogneselskaps bok om Akersgårdenes eierrekker  fra 1948.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: ololsen@alfanett.no

Tilbake til Akergårder

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider