Gjetemyren

Av Ole Andreas Lilloe-Olsen

Gr.nr. 47 Br.nr. 2 i Aker. Gjetemyren nevnes allerede i 1650 årene. På 1700 tallet førte daværende eier av Ullevål Ole Dorph en lengre prosess mot Christiania by om Gjetemyren og vant en rettssak i høyesterett 14.januar 1745. Johan Carlsen som var en bror av Jess Carlsen, overtok den ved et skjøte av 20.desember 1745. Gården gikk videre til Hans Borch ved auksjonsskjøte av 17.januar 1760, men gården ble kjøpt tilbake av Jess Carlsen, allerede ved skjøte av 16.februar.

Gården var så på hendene til mange Christianiaborgere fra 1771 til Johan Fredrik Biermann fikk kjøpt den ved auksjonsskjøter av 4.september  og 8.november 1821. Carl Heinrich Biermann hadde imidlertid inngått forpaktningskontrakt på eiendommen allerede i  1772. Tilslaget på auksjonen han bød på lyder på "Hovedgaarden med paastaande Huuse og tilliggende Hauge for 4010 spd., på Jaspersens løkke for 600 spd. og på Spangbergløkken for 500 spd. Kjøberen overtar den på eiendommen hvilende heftelse på 1500 spd, dessuten betaler han alle av auksjonens føllende omkostninger og betaler alle skatter og avgifter fra årets begynnelse." Biermann kjøper enda en parsell av Gjetemyren, plassen Båstad, på auksjon den 12. mars samme år. 

Johan Fredrik Biermann var først og fremst kjøpmann, men hadde en veldrevet jordbruk og et stort kreaturhold både på Gjetemyren og i Biermannsgården og de deler av Bjølsen han forpaktet. Han var mektig stolt av Gjetemyrens gamle vakre bygninger og utstyr og gode jord. Mange prøvde å by på gården. Han svarte da på et utpreget Sagene mål: "Ja, by på Gjetemyra, til hu ligger midt i Kristiania, så skal dere få pris på a."

I følge testamente av 1.september 1838 arvet sønnen Evald Gjetemyren og en sjøbod, mens datteren Karen Marie arvet Voldsløkken og en annen sjøbod da Johan Fredrik Biermann døde i 1852.

Gården gikk ut av slektens eie da min bestefars grandonkel Evald Elliot Biermann solgte gården i mai 1866.

Mye av stoffet i artiklene om gårdene er hentet fra Akers Sogneselskaps bok om Akersgårdenes eierrekker  fra 1948.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: lilloe-o@online.no

Tilbake til Akergårder

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider