Nedre Grefsen

Gården Nedre Grefsen ble utskilt fra Vestre Grefsen ved skyldelingsforretning av 30. juni 1841. Opprinnelig var denne delen av Grefsen store frukthager som  ble kalt Kirsebærjordet. Området strakk seg fra der Gladsvei går i dag, og hele lia nedover til Lindalléen og Kapellveien. I øst gikk grensen omtrent langs Grefsen allé og i vest opp Kirkegårdsbakken. Gårdsanlegget ble anlagt ved gårdens nordgrense øverst ved gårdsveien til Vestre Grefsen, som i dag heter Morells vei. Ved auksjonssjøte den 22.juni 1842 ble gården kjøpt av lensmann M. Paulsen. I 1854 kjøpte Iver Olsen Østre Grefsen og Iver Olsens fetter Ole Amundsen, kjøpte Nedre Grefsen den 25.februar 1855. Ole Amundsen var brukseier på Bjølsen Mølle. Ved hans død i 1885 overtok hans sønn Peter Andreas gården. Han tok navnet Morell etter det tidligere navn på denne del av gården. Morell var foruten å være gårdbruker en aktiv politiker og var  i kulturminister Lykkes regjering. Ved skjøte av 20.september 1895 overtok Morell Østre Grefsen jord mellom Kapellveien, Kjelsåsveien, og Grefsen allé. 4.oktober 1889 ble området mellom Kapellveien, Store Ringvei og de nåværende trikkehallene tillagt gården fra Storo. Nedre Grefsen er nå Grefsenhjemmet.

Mye av stoffet i artiklene om gårdene er hentet fra Akers Sogneselskaps bok om Akersgårdenes eierrekker  fra 1948.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: lilloe-o@online.no

Tilbake til Akergårder

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens hjemmeside