Teiseneng

Gr.nr. 138 i Aker

Kronen solgte et engstykke v Østre Teisen til kommissarius Anders Boyessøn ved kongelig skjøte av 22.juli 1690. Skylden var på 10 lpd.

Etter Anders Boyessøns død i 1708 ble gården Teiseneng kjøpt av kjøpmann Henrich Carlsen ( min 5Xtippoldefar) ved auksjonsskjøte av 7.februar 1710. Etter hans død i 1713 satt enken Maren Ancher (min 5Xtippoldemor) med Teisenengen inntil hun skjøtet den til sønnen Lorentz Carlsen den 20.august 1745. Han solgte den til broren Jess Carlsen ( Min 4Xtippoldefar) ved skjøte av 31.desember 1749. Etter hans død i 1776 tilfalt gården ifølge testamente halvsøsteren Witte Sophie Sørensen, som ved skjøte av 1.november 1779 solgte den til Ole Riis.

Etter Ole Riis død året etter tilfalt gården jofru Annichen Fuglberg. Hun ble i 1783 gift med kjøpmann Jørgen Pløen, og på skifte etter ham, sluttet 18.januar 1832, ble gården utlagt til den eneste arvingen svigersønnen stiftamtmann Nicolai Emanuel de Thygeson. Han solgte den videre til brigadeauditør, senere rådmann Geert N. Flock og etter dennes død i 1852 tilfalt gården enken fru Fredrikke Flock.

Den 31.januar 1856 fikk Ivar Rytterager skjøte på eiendommen. Han skjøtet den videre 6.august 1857 til Nils Young. Hans enke Amalie Young hadde den fra hans død i 1898 til sin død i 1918. Hennes arvinger skjøtet den videre til Christiania kommune 15.juni 1918.

Mye av stoffet i artiklene om gårdene er hentet fra Akers Sogneselskaps bok om Akersgårdenes eierrekker  fra 1948.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: lilloe-o@online.no

Tilbake til Akergårder

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider