Kilder til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektsmateriell

 

Om kildene
Når man driver med slektsforskning i stor skala har man hele tiden enorme mengder av kildemateriell å forholde seg til. Disse kildne kan variere like mye i kvalitet som i innhold. Noen kilder er såkalte sikre kilder, andre må betraktes som useriøse. De fleste kilder befinner seg et sted midt i mellom. Til den første kategori hører først og fremst kirkebøker, folketellinger, matrikler og andre offentlige dokumenter ( Selv om jeg også har funnet feil og mangelfulle opplysninger også her). Blant de mer useriøse befinner det seg dessverre endel såkalte slektstrær som er utarbeidet i nyere tider av såkalte seriøse slektsforskere som har ttt seg betalt for sine tjenester, men også endel eldre myter og sagn. Inn imellom disse finner vi så de resterende; slektsrekker i gamle historiske skrifter, artikler i slektshistoriske skrifter der man resonerer seg frem på grunnlag av opplysninger som gir en logisk sammenheng osv. 

Jeg har valgt å ikke skille mellom de ulike typene av kilder, men har istedet valgt å sette dem opp i den rekkefølge jeg har brukt dem i mitt arbeide. Jeg har funnet divergerende opplysninger om personer og slektsskap i mange av kildene. I slike tilfeller har jeg valgt å holde meg de kildene som ligger nærmest opplysningene det gjelder i tid, eller til dem jeg har ansett for å være mest seriøse.

Snorre Sturlasson: Heimskringla(Gyldendal 1970)

Arnt Løftingsmo: Edda i Aust (Solum –90).

Stein Jarving: Volvehekser og Valkyrjer (Eutopia –98)

Thor Heyerdahl/ Per Liljeström: Jakten på Odin (Stenersen 2001)

Bibelen

Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon

Aschehougs Verdenshistorie

Theodricus Munk: Historien om de gamle norske kongene (Aschehoug 1990)

Widukind

Adam av Bremen (Aschehoug 1993)

Harry Fett: Fritz verden

Sakse: Saxo Grammaticus - Danmarks riges historie, Forlaget Danmark 1924

Jordanes (translated by Charles C. Mierow): The origin and deeds of the goths (from Cassiodorus)

Olaus Magnus: Historia om de nordiska folken. (Fire bind) Med kommentar og etterord av John Granlund fra 1951.

Hans Olrik: Konge og præstestand i den danske middelalder (G.E.C.Gad 1905)

Hans Olrik: Knut Lavard liv og gærning (Otto B. Wroblewskis forlag 1888)

B. Schmeidler: Hamburg - Bremen und Nordost-Europa vom 9. bis. 11. jahrh. (Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung m.b.H 1918)

Karl Jordan: Heinrich der Löwe (3. utgave. Deutscher Taschenbuch Verlag 1995)

Gyldendal og Politikens Danmarks Historie Bind 4. (Nordisk Forlag AS 1989)

Kristian Herslev: Valdemarenes storhetstid (Jacob Herslevs Forlag 1898)

Det danske folks historie (Chr. Eriksens forlag 1927)

Michael Wood. In search of the dark ages (BBC books 1987)

Peter Andreas Munch: Det norske folks historie. Unionshistorien bind 2. (Chr. Tønsbergs forlag 1863)

Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen I og II (Dølaringen boklag 1968)

Johan Christian Koren Stub: En slegt Stub i Norge( Eget skriv slutten av 1800)

Sigurd Sandbu, ansvarlig for gards- og ættegransking i Norges Bondelag

Othar Holmboe: Foged Jens Holmboes efterkommere (Bogtrykkeriet Concordia 1890)

Dansk biografisk leksikon 1933

Norsk tidsskrift for genealogi

Personhistorisk tidsskrift

Johan Arnt Einar Lilloe: Lilloe-slægten i Aker og Kristiania (Grøndahl & Søn 1920)

Slægten Woxen med cognatiske grene (W.C. Fabritius & Sønner 1892)

Erik Grønn Iversen: Personlige brev 2001 med vedlegg:

Arvid Eystein Older: Slekten Biermann fra Sagene( Januar 1948)

Kjersti Lilloe-Olsens dagbøker fra 1985-1998

Skandinavisk Historisk Magazin diverse nummer

Folketellingene 1663-65, 1801, 1865. 1900 - Universitetet i Bergen, Internettsider 1997- og Registreringssentralen for historiske data Universitetet i Tromsø

Royal genealogy : Brian Tompsett, LDS, Turton, Stevens, James Foxvog, McBride, RFC, Wagner, Baglan, Geoffrey

Andre kilder oppgitt i denne:
Missing Links Discovered in Assyrian Tablets, by Capt, esp. p. 176
Its source is given as "an ancient manuscript at Herald’s College."

Llyfr Baglan (The Book of Baglan)
This is a raw heap of 16th century Welsh genealogies, heraldry, etc., often corrupt and hard to unscramble.

Early Welsh Genealogical Tracts. Bartrum
A Welsh Classical Dictionary.

"Pedigrees of the Welsh Tribal Patriarchs", National Library of Wales Journal, v 13, pp 93-146; v 15, pp 157-6.see also Welsh Genealogies, AD 300-1400

"The Ban-Shenchus", Revue Celtique 47:283-339, 48:163-234, 49:437-489 (1930-1932).

The authority on wives and mothers of Irish kings from the earliest times to the English invasion.

Grandes Croniques de Bretaigne, by Alain Bouchart

Corpus Genealogiarum Hiberniae, ed. Michael A. O’Brien; [online]

Complete Peerage, by Cockayne

Chronicles of the Picts and Scots, by Skene, esp. the two pedigrees of William the Lion back to Adam.

Compendium of World History, by Herman Hoeh

Les origines franco-saxonnes des Capétiens, by Joseph & Martine Denoyelle-Lelong

A wealth of information on early Franco-Saxon nobility, but for the most part too conjectural to be shown here.

Descendants of Charlemagne, English and German bases

Europäische Stammtafeln

Considered the authoritative reference for medieval European genealogies in general.

Genealogical Tracts, by Rafferty

Historia Regum Britanniae (History of the Kings of Britain), by Geoffrey of Monmouth

This should be read with Goodrich’s King Arthur, which rectifies its geography and justifies its historical value.

Holy Blood, Holy Grail by Baigent, Lincoln, and Leigh

Jacob’s Pillar, by Capt

Compare the criticism and alternate interpretation of Keyser.

Ancestry of Homer Beers James

Mostly a redaction of Wurts’s Magna Charta, itself mostly a redaction of Anderson’s Royal Genealogies.

"The Ancestry of Eve of Leinster", by David H. Kelley, The Genealogist, 1980. But also, where specified:

"A Descent from the Kings of Strathclyde", by David H. Kelley, The American Genealogist, 1971.

"Descents from the High Kings of Ireland", by David H. Kelley, The American Genealogist, 1978.

Descendants of Charlemagne LDS base, presumably extraced some time ago from the Ancestral File.

Lebor Gabála Érinn (The Book of Invasions of Ireland)

The Royal House of Britain: An Enduring Dynasty, by Rev. W. M. H. Milner, with chart:

The Illustrious Lineage of the Royal House of Britain (my thanks to Ken Kemble)

A New History of Ireland, v. 9

Male line royal Irish genealogies only.

Irish Pedigrees, 5th ed., by O’Hart

Its primeval data is mostly from the Annals of the Four Masters, MacFirbis, Linea Antiqua, and

The O’Clery Book of Genealogies (Analecta Hibernica, 18), against which it has been occasionally corrected.

Joe Orgill's Genealogy Back to Adam

Prose Edda, esp. the Prologue

Royalty for Commoners, by Stuart

La préhistoire des Capétiens, by Settipani

Southworth Family Organization (data in edward22.zip)

The History of al-Tabari, ed. Ehsan Yar-Shater.

Directory of Royal Genealogical Data, by Tompsett

De Origine Gentis Francorum Compendium, by Johannes Trithemius (1514)

The Trojan Origins of Euproean Royalty, by Keyser

This should be counterbalanced by reading The Last Descendant of Aeneas.

The Plantagenet Ancestry, by Turton

Note that as a seventy year old work, much of its data is hopelessly out of date and has since been refuted.

Pedigree and Progress

Authority on classical (non-Adamic) genealogies and their possible links into modern times.

A History of the Southworths (Southards), by Webber

Michael Holmboe Meyers Web Magasin: Bardu og Målselv - Historien om patrioten og menneskevennen fogd Jens Holmboe

Av kommandørkaptein Chr. Ihlens memoarer. Tidsbilleder og andre meddelelser gjengitt for "Morgenbladet" av hans svigersønn, sorenskriver Knudtzon.

Michael Christopher Morgenstierne von Munthe: Vore fælles ahner - 1941

Oslo før Oslo av Nils Petter Thuesen Pax 1995

Petter Dass 1647 - 1947, diverse forfattere, J.W. Eides Forlag 1947

Arild Hauge: Europeiske folk i vandring (1998)

EHB – Universitetet i Bergen: Israels ti tapte stammer - Hvor tok de veien? Hva sier Bibelen om deres "forsvinning" Vet vi hvor de nå er?

Karsten Alnæs: Historien om Norge Bind 1-5

Gunnar Danbolt: Nidarosdomen

Jan Tuxen Kongshoej Alle 23, DK-5300 Kerteminde, Denmark
jan.tuxen@get2net.dk
 : Diverse oversikter med mange kilder, særlig slektene rundt Stub, Leganger, Coldevin
http://hjem.get2net.dk/jan_tuxen/

Julian Rathbone: The last english king     Abacus 1997

Per Nermo - diverse e-post om familien Stub 2000

Jan Sommerfelt Pettersen - informasjon om familiene Kallevig og Ihlen på e-post 2000

Einar Aasprong - redegjørelse om biologisk slektskap på e-post juni 2000

Carole Barbara Gunderson Massey  - diverse informasjoner om mulige etterkommere av Sivert Gundersen og Agathe Marie Ruud på e-post september 2000

Rune Hagen, Universitetsbibliotekar ved Universitetet i Tromsø

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift div. bind

Dansk Biografisk Leksikon, diverse bind

Nils Aksel Horveis hjemmesider (http://home.sol.no/~nahorvei/)

Kelly Petits hjemmeside (http://www.geocities.com/kellypetit/)

Margarita Teresa Stub, Om etterkommere av Ingvar Stub i Argentina

Casey Carroll: Om Lillo-slekten i USA

Thor Arne Landsverks hjemmesider

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/d177917.htm: Thor Heyerdahl (2002)

Viktor Rydberg: TEUTONIC MYTHOLOGY