Ole Andreas Olsen, født i Aker 26.februar 1843. Bruksbestyrer ved Sandaker Mølle. Død 13.oktober 1889