Lauritz Stub og Stinchen Cathrine Coldevin Eitrans etterslekt

Lauritz Stub ble født i Bergen i 1823. Han var sønn av tidligere skipper i Nordfjord Gerhard Heiberg Stub og Anna Dorthea Ravn. Han slo seg opp som kjøpmann i Bergen og ble gift med Stinchen Cathrine Coldevin Eitran som var datter av Nils Jacob Eitran og Sara Christine Dass fra Lurøy i Nordland. Lauritz Stub dør ved skipsforlis utenfor Kristiansand i 1855 og ved folketellingen i 1865 bor enken med tre barn i Bergen:

1. Lauritz Stub og Stinchen Cathrine Coldevin Eitran
Lauritz Stub, født 1823 i Bergen. Kjøpmann. Gift med Stinchen Cathrine Coldevin Eitran, født i Lurøy 1825. Deres tre barn: Anna Dorothea Stub, Nils Jacob Stub og Johan Christian Koren Stub.

1.1 Anna Dorothea Stub
Anna Dorothe Stub, født i Bergen 1849

1.2. Nils Jacob Stub
Nils Jacob Stub, født i Bergen 1851.
Bodde ved folketellingen i 1900 i Lurøy. Sees der å være ervervsudyktig på grunn av åndelig sykdom. 

1.3. Johan Christian Koren Stub og Margaretha Ihlen
Johan Christian Koren Stub, født i Bergen 1853. Utdannet lege og praktiserte i Kragerø. Gift med Margaretha Ihlen, datter av kommandørkaptein, senere departementsråd Christian  Ihlen og hustru Elin Hestrere Kitty Kallevig. Deres fire barn: Kitty, Sara Margaretha, Lauritz og Gerhard Heiberg


1.3.1 Kitty Stub og Kristen Thorsen
Kitty Stub, født i Kragerø 17. november 1881. Gift med banksjef i Ålesund Kristen Thorsen, født 10 oktober 1874.

1.3.2 Sara Margaretha Stub og Jens Sigurdsson
Sara Margaretha Stub, født i Kragerø 24. november 1883. Farmasøyt i Tønsberg. Gift med islendingen Jens Sigurdsson, født 7.november 1886 i Flatey på Island. Gassverksdirektør i Tønsberg.  Tre døtre: Gudrun Margaretha Jensdatter, Sigridur Jensdatter og Kristin Jensdatter.

1.3.2.1 Gudrun Margaretha Jensdatter Sigurdsson og Per Steen-Hansen
Gudrun Margaretha Jensdatter Sigurdsson, født i Tønsberg 24.august 1919. Gift med Per Steen-Hansen, født i Tønsberg 6.desember 1917. Direktør i Tønsberg jernindustri. To døtre: Inger og Grethe

1.3.2.1.1 Inger Steen-Hansen og Erik Grønn Iversen
Inger Steen-Hansen, født i Tønsberg 4.november 1945. Fysioterapeut. Død i Oslo 14.juli 1975. Gift med Erik Grønn Iversen, født i Oslo 27.mars 1942. En datter: Trine

1.3.2.1.1.1 Trine Grønn Iversen
Trine Grønn Iversen, født i Oslo 16.februar 1973. Etnolog.

1.3.2.1.2 Grethe Steen-Hansen og 1. Kai Bråthen, 2. Tormod Olsen
Grethe Steen-Hansen, født i Tønsberg 5.januar 1948. Gift 1. gang med Tormod Olsen, født i Ramnes 23.juni 1948. Gift 2.gang med Kai Bråthen. 2 døtre: Hilde og Sarah Therese.

1.3.2.1.2.1 Sarah Therese Steen Hansen og Odd-Arne Nilssen
Sarah Therese Steen-Hansen, født i Tønsberg 5.desember 1972. Gift med Odd-Arne Nilssen. To barn: Jens Kristian og Emma

1.3.2.1.2.1.1 Jens Kristian Nilssen
Jens Kristian Nilssen, født 9.april 1998

1.3.2.1.2.1.2 Emma Nilssen
Emma Nilssen, født i Tønsberg 25.mai 2001

1.3.2.1.2.2 Hilde Steen-Hansen
Hilde Steen-Hansen, født 10.juli 1979

1.3.2.2 Sigridur Jensdottir Sigurdsson og Johan Bonevie
Sigridur Jensdatter Sigurdsson, født i Tønsberg 2.januar 1922. Gift med Johan Bonnevie. To døtre: Kristin og Anne Lise

1.3.2.3 Kristin Jensdatter Sigurdsson 

1.3.3 Lauritz Stub og Margit Gunnerson Welhaven
Lauritz Stub, født i Kragerø 7.mars 1886. Sjømann, oppdager, haciendaeier, grosserer og konsul. Gift 1913 i Argentina med Margit Gunnerson Welhaven, født 23.mars 1887 i Grimstad. Deres barn: Johan Christian Koren Stub og Irene Stub

1.3.3.1 Johan Christian Koren Stub og Fredrikke Koppang
Johan Christian Koren Stub, født i Santa Felizia i Argentina 24.desember 1914. Siviløkonom og Salgdirektør i AS Follum
fabrikker. Gift 1942 med Fredrikke Koppang. Deres tre sønner: Jan Lauritz Stub, Sverre Stub og Arild Stub

1.3.3.1.1 Jan Lauritz Stub gift med Hanne Holst
Jan Lauritz Stub, født 18.mai 1943. Revisor og daglig leder i Stub & Co på Hønefoss. Gift med Hanne Holst. En sønn: Jan
Preben Stub

1.3.3.1.1.1 Jan Preben Stub gift med Johanna Kristina Maria Nygren
Jan Preben Stub, født 3.mars 1977.  Gift med Johanna Kristina Maria Nygren. Deres to barn: Jan Alexander Stub og Maria Nicoline Stub.

1.3.3.1.2 Sverre Stub og Anne Marie Aalgaard
Sverre Stub, født 1946. Siviløkonom og diplomat. Spesialrådgiver i Sikerhetsavdelingen i Utenriksdepartementet. Gift med
Anne Marie. To sønner: Johan Fredrik Stub og Hans Petter Stub

1.3.3.1.2.1 Johan Fredrik Stub gift med Inger Nesthus
Johan Fredrik Stub. Gift med Inger Nesthus, født 4.mai 1977. Deres tre barn: Caroline Albertine Stub, Oskar Kornelius Stub, Pernille Fredrikke Stub.

1.3.3.1.2.2 Hans Petter Stub
Hans Petter Stub, født

1.3.3.1.3 Arild Stub
Arild Stub, født 1951. Avdelingssjef i Hjemmets bokklubb.

1.3.3.2 Irene Stub gift med 1.Knut Holm, 2.Ole Petter Lilloe-Olsen
Irene Stub, født i Kristiania 6.november 1923. Handelsskole. Gift 1948 med buntmaker og handelsmann Knut Holm. Skilt.
Gift 16.mars 1957 med sivilingeniør Ole Petter Lilloe-Olsen. Direktør i Kværner, eier av gården Vestre Grefsen i Vestre
Aker. To sønner: Ole Andreas Lilloe-Olsen og Thomas Lilloe-Olsen

1.3.3.2.1 Ole Andreas Lilloe-Olsen og Kjersti Aas
Ole Andreas Lilloe-Olsen, født i Oslo 5.oktober 1957. Landbruksøkonom, ansatt i Norges Bondelag. Gift 5.mai 1984 med Kjersti Aas, født 5.august 1960. Rådgiver i Konfliktrådet.. Fire
barn: Marius Aas Lilloe-Olsen (a), Marte Aas Lilloe-Olsen, Ole Petter Lilloe-Olsen og Fanny Marie Lilloe-Olsen

1.3.3.2.1.1a Marius Aas Lilloe-Olsen og Elin Maria Wall
Marius Aas Lilloe-Olsen, født i Bærum 18.juli 1980. Samboer med Elin Maria Wall, født 18.januar 1981 i Katrineholm. Deres sønn: Ole Noah Aas Lilloe-Wall

1.3.3.2.1.1a.1 Ole Noah Aas Lilloe-Wall
Ole Noah Aas Lilloe-Wall, født 3.desember 2008 i Oslo.

1.3.3.2.1.1 Marte Aas Lilloe-Olsen
Marte Aas Lilloe-Olsen, født i Bærum 27.desember 1984.

1.3.3.2.1.2 Ole Petter Lilloe-Olsen og Isabel Desireè Skog
Ole Petter Lilloe-Olsen, født i Bærum 24.september 1986. Samboer med Isabel Desireè Skog, født 8.januar 1991 i Alta. Deres datter: Emely Aurora Lilloe-Skog

1.3.3.2.1.2.1 Emely Aurora Lilloe-Skog
Emely Aurora Lilloe-Skog, født 5.oktober 2009 i Tromsø.

1.3.3.2.1.3 Fanny Marie Lilloe-Olsen
Fanny Marie Lilloe-Olsen, født i Bærum 10.september 1989

1.3.3.2.2 Thomas Lilloe-Olsen og 1.Vibeke Laulund, 2. Nina Helene Oset
Thomas Lilloe-Olsen, født 12.januar 1959. Master of Buisnis Administration. Ansatt i YS. Gift med Vibeke Laulund, født 17.mai 1959. Flyvertinne i SAS. Tre barn: Christoffer Lilloe, Madeleine Lilloe og Jonathan Lilloe.

1.3.3.2.2.1 Christoffer Lilloe
Christoffer Lilloe, født 19.november 1987

1.3.3.2.2.2 Madeleine Lilloe
Madeleine Lilloe, født 20.juli 1990

1.3.3.2.2.3 Jonathan Lilloe
Jonathan Lilloe, født 28.april 1995

1.3.4 Gerhard Heiberg Stub
Gerhard Heiberg Stub, født i Kragerø i 1888. Gift en gang i Norge og en gang i Argentina. Skuespiller.