Sandaker

Gr. nr. 28 i Aker

Gården nevnes allerede på 1300-tallet. I et brev av 30.juli 1316 skjenker biskop Helge i Oslo 14 øresbol i Sandaker mot sjelemesse til korsbrødrene borhold. I et brev av 6.november 1341 makeskifter korsbrødrene 2 hæfsældebol med møllested og foss til Sikeland præbende mot forskjellig annet gods. I følge biskop Eysteins Jordebok eide dette præbende hele gården.

I 1617 oppføres Sandaker fremdeles som kannikegods i jordeboken - bygselen rådet "Lesemesteren i Oslo" for; skylden var på 1 skpd. Gården tilhørte denne helt til Kronen den 26.april 1671 makeskiftet den til daværende lesemester magister Christen Nilssøn. Skylden var imidlertid blitt redusert til 1/2 skpd.i 1660, men magisteren fikk samtidig Myren Ødegård av skyld 1fj.

I 1712 eies gården av assistentråd Morten Bontzen, som etter hvis død, president Johan Drøge erverver ved auksjonsskjøte av 28.september dette år. Med den underliggende plassen Ouset ved Maridalsoset hadde gården da en skyld på 14 lpd. Drøge solgte den umiddelbart videre til Gulbrand Gunderssøn Hvitstein i Enebakk.

Neste eier, stiftskriver Anthoni Schøyendhl, solgte gården ved skjøte av 7.august 1721 til Bartholomæus Deichman. Etter hans død ble gården solgt til Johan Polmann ved skjøte av 10.april 1733. Etter hans død i 1741 tilhørte den enken Beathe Marie Treubler.

Rådmann, senere borgermester, i Christiania Nicolai Diderik Osterhaus kjøpte deretter gården ved aksjonsskjøte av 29.desember 1785, og solgte den videre igjen til Paul Clausen ved skjøte av 31.desember 1800. En liten periode var den eid av hans bror Lars Clausen.

Neste eier er kjøpmann Arnt Solem som fikk auksjonsskjøte av 26.september 1839.

7.juni 1841 deles gården. Den søndre delen, som senere ble innlemmet i Kristiania, ble solgt til Iver Olsen (min tippoldefar). Denne delen var den største og hadde alle fallrettighetene. Den fikk navnet Sandakerbakken til adskillelse fra hovedbølet som ble solgt til brennvinsbrenner Peder Hansen. Allerde mai året etter skjøtet han gården til Halvor Halvorsen som også eide Store Oe og var gift med Caroline Olsdatter Lilloe ( min tippoldefar Ole Petter Lilloes søster).

I 1850 kjøpte cand.jur Jørgen Herman Gjerdrum br. nr. 4 Oset søndre. Hans enke, fru Helene Margrethe Gjerdrum, solgte videre til Karoline Nilsen ved skjøte 28.februar 1883. Hennes nye mann Hans Jacob Hansen overdrog gården til Christiania kommune ved skjøte av 16.april 1889.

De spede rester av hovedbølet tilhører etter flere skyldelinger entrepenørfirmaet Bauer og Bech AS.

Mye av stoffet i artiklene om gårdene er hentet fra Akers Sogneselskaps bok om Akersgårdenes eierrekker  fra 1948.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: lilloe-o@online.no

Tilbake til Akergårder

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektsider