Fanny Rebekka Stalsberg Lilloe-Olsen

Fanny Rebekka Stalsberg ble født på gården Brekke i Maridalen 25.desember 1887. Hun var datter av forstmester Theodor Christian Stalsberg og Anne Stalsberg født Andersen.

Fanny Rebekka Stalsberg viste tidlig et kunstnerisk talent og tok etter artium i 1905, kunstutdannelse ved "Den kvindelige Industriskole" i Kristiania i 1909.

Gjennom hele livet hadde hun en stor kunstnerisk produksjon av tegninger, akvareller, malerier, statuer og tekstiler. Samtidig fikk hun mange store priser for sin hagekunst.

I7.mars 1910 gifter hun seg med Ole Andreas Lilloe-Olsen fra nabogården Grefsen og samme år kjøper de den vestre del av denne.

Hun får fire barn: Aslaug Thora i 1911, Fanny i 1916, Ole Petter i 1919 og Tore Fredrik i 1922.

På Grefsen holdt hun et åpent og gjestfritt hus. Hun fortalte om store skarer av kjentfolk som tok turen innom Grefsen på sine søndagsturer. Det kunne ofte være et tyvetalls tilfeldige gjester til søndag middag.

Fanny Lilloe-Olsen ble enke i april 1940 og fikk sitte i uskiftet bo til sin død i 1964. Hun levde da av inntekter fra utparsellering  av Vestre Grefsen gård.

De siste år av sitt liv led hun av osteoperose.

 

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider