Slekt

Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider

 

This Norwegian Genealogy ring site owned by .
[ Previous 5 Sites | Previous | Next | Next 5 Sites | Random Site | List Sites ] Hjelp til å finne dine forfedre? | Find your ancestors?

Oversikter

Alfabetisk slektsoversikt (forfedre)        Generasjonsoversikt  (forfedre)

Oversikt over Akergårder i Lilloe-slektens eie 

Oversikt over Akergårder i Olsensslektens eie

Slektskrønike gjennom 1000 år             Kilder  

Lilloeslekten i Aker - oversikt over etterkommere av Ole Lille Ov (f. 1621)  

Lilloe-slektens avstamning fra Olav II Haraldson

Etterkommere etter sagmester Tron Olsen på Sagene (f 1710)

Mine tippoldeforeldres etterslekter:        Om slektskap

Gårdbruker i Aker Ole Petter Lilloe og Randine Elisabeth Holmsens etterslekt

Brukseier i Aker Iver Olsens og Karen Marie Biermanns etterslekt    

Kjøpmann i Kongsberg Fredrik Hansen Stalsberg og Rebekka Dorothea Haaversdatters etterslekt

Kjøpmann i Bergen Lauritz Stub og Stinchen Cathrine Coldevin Eitrans etterslekt

Kommandørkaptein Christian Ihlen og Kitty Kallevigs etterslekt

Grosserer i Stavanger Sivert Gundersen og Agathe Marie Ruuds etterslekt

Sogneprest i Bergen og Sigdal Johan Ernst Welhaven og Anthone Johanne Holmboes etterslekt

Slektsgranskning er en artig, men tidkrevende hobby. Målet er å finne frem til sine slektninger så troverdig og riktig som mulig. Men slektsgranskning er ingen eksakt vitenskap. Vi har ingen muligheter for å genteste våre forfedre, og selv om vi kunne det ville resultatene være forbundet med en viss usikkerhet. Slektsgranskning bygger på kilder hvorav noen er meget gamle. Stadig viser nye funn at noe du hadde kommet frem til før ikke medførte riktighet allikevel. Men hva gjør vel det? Er det ikke nettopp det som gjør hobbyen så spennende?

Mer enn to tusen slekter i Norge som kan føre sine aner tilbake til Johanne Andersdatter til Asdal. Gjennom henne kan vi føre våre aner helt tilbake til Bibelens Adam og Eva dersom vi skal tro Snorre, Teodoricus, Jordanes, Bibelen og andre gamle kilder. Jeg tror det ville være aldeles unaturlig å ikke bli skeptisk når slike opplysninger kommer frem. Gjennom de ulike kildene stiller en seg mange spørsmål:

Hvordan var egentlig slektskapet mellom Johanne og de europeiske adelsslektene, og hvordan var slektskapet mellom disse og mellom ynglingeætten, folkene rundt Svartehavet, trojanere, Aleksander den stores hærførere og "israels ti tapte stammer"?

Det var sikkert slektskap både mellom alle disse og de fleste av de europeiske stammer. Men hvordan var det - egentlig?  Vi kan finne mange svar, men samtidig dukker minst like mange spørsmål opp. Det er dette som gjør slektsgranskning så utrolig interessant. Thor Heyerdal har nylig grepet fatt i Snorres gamle stoff og skrevet en bok der han fremsetter en teori om at vi stammer fra folk i Aserbajdsjan. Et folk som fremdeles kaller seg Odins folk. Professor Berg på universitetet avviser teoriene som besnærende, men dilletantiske. Og de vil sikker være mange - kritikerne. Jeg håper leserne vil lese med et åpent sinn. Vi skal være kritiske - ja. Men avvisende? - nei. Les forøvrig mer om dette i artikkelen "Kongar i dei norske ættetavlene" fra Norsk Slektshistorisk Forenings tidsskrift Genealogen.

Innledning. Hva sier så de gamle kildene om slektskapet mellom bibelens personer, de greske og norrøne helter? Stoff hentet fra Bibelen, Jordanes, Teodoricus, Homer, Are Frode, Snorre, Adam av Bremen m.fl.

Hva sier mange ulike kilder om stammer og folk i Europa? Jeg har skrevet noe og klippet litt her og der i Vårt folks opprinnelse.

Hva Snorre skriver om ynglingeætten og opprinnelsen de norrøne gude- og heltefamiliene har jeg lagt ut på originalspråket (Jeg har ambisjoner om å sette inn en oversettelse en dag) her: Prolog til Edda.  

Som nevnt er det knyttet mer eller mindre usikkerhet til mange av kildene når man driver med slektsgranskning. Jeg har valgt å føre opp en generasjonsoversikt med et åpent sinn. Det gjør at den sikkert vil ha både feil og mangler. Jeg vil imidlertid hele tiden arbeide for at den skal bli bedre og så riktig som mulig.