Generasjonsoversikt

(NB! De eldste leddene her er selvsagt meget usikre og alle ledd før reformasjonen er nærmest med for kuriositetens del. De viser bare at ved å sy ulike kilder sammen kan man komme tilbake til Adam og Eva)

NB! Her har det skjedd noe med linkene(hyperkoblingene) slik at de viser til linken på forrige markerte sted. Dette vil bli rettet opp ved leilighet.

Nummer/Navn Yrke Fødested/årstall                    Kilder

 

1=far, 2=mor                                                                                                    Slektskrøniken:

0 Kjersti og Ole Andreas Lilloe-Olsens barn                                        Etterlysninger

1.ledd                                                                                    1900-tallet

1 Ole Andreas Lilloe-Olsen Landbruksøkonom Oslo 1957

2 Kjersti Aas Konfliktmegler Oslo 1960

2. ledd

11 Ole Petter Lilloe-Olsen Sivilingeniør Aker 1919

12 Irene Stub Husmor Kristiania 1923

21 Olav Magne Aas Lege Nannestad 1935

22 Anne Marie Økern Husøkonom Nannestad 1935

3. ledd                                                                                    1800-tallet

111 Ole Andreas Lilloe-Olsen Bonde Aker 1883

112 Fanny Rebekka Stalsberg Husmor Aker 1887

121 Lauritz Stub Grosserer/Konsul Kragerø 1886

122 Margit Gunnerson Welhaven Husmor Grimstad 1887

211 Ole Aas Bonde Nannestad 1896

212 Magnhild Varpe Husmor Bremanger 1900

221 Henry Økern Bonde Nannestad 1905

222 Sigrid Tiline Lovisenberg Husmor Nes i Hedm.1908

4. ledd

1111 Iver Bredo Olsen Brukseier Aker 1844

1112 Thora Lilloe Husmor Aker 1846

1121 Theodor Christian Stalsberg Forstmester Kristiania 1837

1122 Anne Andersen Husmor Stange 1849

1211 Johan Christan Koren Stub Lege Bergen 1854

1212 Margaretha Ihlen Agenturforretning Arendal 1856

1221 Svend Rudolf Gundersen Prost Stavanger 1844

1222 Elise Margrethe Cammermeyer Welhaven Husmor Tromsø 1850

2111 Gullbrand Aas Bonde Nannestad 1857

2112 Kristine Toftner Husmor Nannestad 1856

2121 Kristoffer Varpe Smed/bonde Bremanger 1866

2122 Samueline Torvanger Husmor Bremanger 1858

2211 Aksel Økern Bonde Nannestad 1872

2212 Gunda Marie Slettmoen Husmor Nannestad 1886

2221 Nikolai Lovisenberg Bonde Nes i Hedm. 1872

2222 Anne Linderud Husmor Nes i Hedm. 1869

 

5. ledd

11111 Iver Olsen Brukseier Biri 1804

11112 Karen Marie Biermann Husmor Aker 1813

11121 Ole Petter Lilloe Bonde Aker 1804

11122 Randine Elisabeth Holmsen Husmor Kristiania 1816

11211 Fredrik Hansen Stalsberg Kjøpmann Kongsberg 1798

11212 Rebekka Dorothea Haaversdatter Husmor Kristiansand 1806

12111 Lauritz Stub Kjøpmann Bergen 1823

12112 Stinchen Cathrine Coldervin Eitran Husmor Lurøy 1825

12121 Christian Ihlen Kommandørkaptein Holmestrand 1829

12122 Kitty Kallevig Husmor Arendal 1833

12211 Sivert Gundersen Grosserer Sokndal 1806

12212 Agathe Marie Ruud Husmor Bergen 1811

12221 Johan Ernst Welhaven Prest Bergen 1818

12222 Anthone Johanne Holmboe Husmor Tromsø 1826

21111 David Olsen Aas Bonde Nannestad 1825

21112 Andrine Jensdatter Haug Husmor Kolbu 1832

21121 Jens Toresen Arstuen Ingelsrud Bonde Nannestad 1798

21122 Dorothea Larsdatter Aamodt Husmor Nannestad 1813

21211 Nils Klungreseth Bonde Bremanger 1840

21212 Anne Ingvaldsdatter Husmor Bremanger 1849

21221 Jørgen Hansen Torvanger Bonde/fisker Bremanger 1829

21222 Maria Kristensdatter Husmor Bremanger 1838

22111 Hans Jacob Kristiansen Kringler Bonde Nannestad 1843

22112 Anne Marie Amundsdatter Breenmoen Husmor Nannestad 1840

22121 Hermann Kristiansen Slettmoen Bonde Nannestad

22122 Dorothea Gangfløtt Husmor Nannestad

22211 Mikkel Johansen Duengen Bonde Ringsaker 14.10.1823

22212 Gunhild Sjursdatter Husmor  21.01.1829

22221 Ole Nilsen Linderud Bonde Nes i Hedm.

22222 Kjersti Andersdatter Presterud Husmor Nes i Hedm.

 

6. ledd                                                                                            1700-tallet

111111 Ole Iversen Kalverudeie Tømrer/husmann Biri 1774

111112 Anne Olsdatter Røste Husmor Biri 1780

111121 Johan Fredrik Biermann Kjøpmann Aker 1771

111122 Anne Hansdatter Husmor Aker 1786

111211 Ole Olsen Lille Oue Bonde Aker 1762

111212 Inger Maria Bruun Husmor Aker 1774       

111221 Holm Holmsen Køpmann Kristiania

111222 Anna Blom Husmor

112111 Hans Fredrichsen Stalsberg Bergingeniør Modum

112112 Anne Marie Olsdatter Rue Husmor Kongsberg 1759

112121 Haaver Olsen Haselien

112122 Torborg Jensdatter

121111 Gerhard Heiberg Stub Skipper Nordfjord 1780

121112 Anna Dorthea Ravn 1790

121121 Nils Jacob Eitran

121122 Sara Christine Dass 1798

121211 Nils Ihlen Skipsreder Modum 1793

121212 Barbara Thurmann

121221 Emil Kallevig Skipsreder Arendal 1807

121222 Margaretha Dedekam Husmor Arendal 1809

122121 Sven Ruud  1780

122122 Karen Olsdatter  Gol 1785

122211 Johan Ernst Welhaven

122212 Elise Margrethe Cammermeyer

122221 Michael Wibe Holmboe Ervik 1791

122222 Anne Rasch Scheldrup

211111 Ole Davidsen Bonde Nannestad 1786

211112 Dorthe Gullbrandsdatter Lyshaug Husmor Nannestad 1793

211211 Torer Jensen 1750

211212 Kari Kristoffersdatter Ånersrud 1772

221111/ 221211 Kristian Slettmoen Nannestad

221121 Amund Haakensen Laum Nannestad 1815

221122 Dorthe Jensdatter

 

7. ledd

1111111 Iver Arnesen Aaseneie Husmann Ringsaker 1748

1111112 Kari Larsdatter Husmor Biri 1742

1111121 Ole Halvorsen Røste Bonde Biri 1750

1111122 Berthe Pedersdatter Steig Husmor Biri 1759

1111211 Carl Henrik Biermann Offiser Meklenburg 1732

1111212 Karen Tronsdatter Husmor Aker 1735

1112111 Ole Nilsen Nygaardsdalen Bonde/sagmester Aker 1722            

1112112 Åsle (Oslo) Grubbe Husmor Aker 1732

1112121 Haagen Petersen Brun  Christiania

1112122 Maren Anker Carlsen Husmor Christiania

1121111 Johan Fredrik Hillerfelt Bergverksingeniør Modum

1121112 Anne Danielsdatter

1121121 Ole Pedersen Rue (Ruud?) Ål

1121122 Birgitte Olsdatter Ål

1121211 Ole Haaversen Haselien

1121212 Mali Igland 1751

1211111/12111221 Johan Daniel Stub Sorenskriver Nordfjordeid 1736

1211112 Mette Dorthea Heiberg (tremenning) 1752

1211121 Tollef  Lem Ravn Molde 1754

1211122 Gjertrud Stub 1765

1211221 Isak Jørgen Dass Lurø 1772

1211222 Cornelia Floer Strøm

1212111 Nils Ihlen  Modum 1760

1212112 Maren Hansdatter Skauen Modum 1769

1212121 Wincents Thurmann Sogneprest Våle 1759

1212122 Maren Dorthea Schieldrup 1761

1212211 Morten Michael Kallevig Skipsreder Arendal 1772

1212212 Catharina Helmer Leth Arendal 1783

1212221 Hans Ellefsen Dedekam 1772

1212222 Dorthea Fürst 1777

1222111 Johan Andreas Welhaven

1222121 Johan Sebastian Cammermeyer

1222211 Jens Holmboe Lesja 1752

1222212 Anna Margrethe Irgens 1766

1222221 Rasmus Scheldrup 1739

1222222 Johanne Margrethe Giæver

2111111 David Olsen Bonde Nannestad 1759

2111112 Berte Kristoffersdatter Husmor Nannestad 1764

2111121 Gullbrand Halvorsen 1765

2111122 Johanne Marie Toresdatter 1764

2112111 Jens Torersen 1723

2112112 Marte Sørensdatter Sørum Gjerdrum

2211211 Haaken Amundsen Nannestad 1753

2211212 Marte Olsdatter Burås Nannestad

 

 

8. ledd

11111111 Arne Syversen Bjørnstad Bonde Biri

11111112 Siri Iversdatter Hellerud Biri

11111211 Halvor Kristensen Røllesbye Bonde Fåberg 1725

11111212 Anne Olsdatter Ellingsberg Biri

11111221 Peder Evensen Steig Bonde Biri 1714

11111222 Anne Pedersdatter Brøndstad Biri

11112121 Tron Olsen Sagmester Aker 1710

11112122 Maren Fredriksdatter Aker 1709

11121111 Nils Olsen Kalbakken Bonde/krovert Aker 1650

11121112 Ingebrorg Gulliksdatter Krovertinne Aker 1674   ?        

11121121 Andreas Olsen Grubbe Lærer Aker

11121122 Anne Laversdatter Floer

11121211 Peter Andersen Brun

11121212 Inger Maria Pedersdatter Bendeche

11121221 Johan Arent Ancher Carlsen Brukseier Aker

11121222 Jacobi Jensdatter Giestad Ullensaker

11212121 Nils Osulsen Igland 1686

11212122 Sigrid Perdersdatter Stie Herefoss

12111111 Lauritz Stub Oslo 1708

12111112 Gertrud Poulsdatter Schonevig   Davik 1717

12111121 Gerhard Heiberg  Sogneprest til Sogndal 1714

12111122 Mette Cathrine Leganger  Leikanger 1720

12111211 Mathias Jonasen Ravn Bergen 1722

12111212 Dorthea Lem

12111221 Johan Daniel Stub Sorenskriver i Nordfjord 1735

12111222 Maren Heggelund Krog 1738

12112211 Christen Dass 1743

12112212 Stinchen Catharina Coldevin Dønna 1751

12112221 Daniel Eriksen Strøm  Aunøen 1740

12112222 Sara Kristina Floer Justesdalen 1746

12121111 Nils Ihlen Modum 1734

12121112 Gunhild Olsdatter Drolsum 1734

12121211 Brede Eriksen Thurmann Sogneprest Våle 1711

12121212 Bodil Larsdatter Crøger  Tønsberg 1714

12121221 Jacob Worm Skjeldrup Sogneprest Svarstad 1723

12121222 Barbara Christensdatter Holst  1731

12122111 Salve Johanesen Kallevig Skipsreder/trelasthandel Øyestad 1732

12122112 Else Sophie Michelsen 1739

12122121 Isak Leth Stadthauptmann Skien 1757

12122122 Sophie Willumsen Arendal 1759

12122211 Søren Pedersen Andersen Dedekam Arendal 1744

12122212 Margrethe Hansdatter Ellefsen Arendal 1740 

12122221 Christopher Fürst     Risør 1749

12122222 Maren Otte Beck    Arendal 1757

12221111 Christoffer Welhaven

12222111 Hans Holmboe Brukseier Lesja Vardal 1721

21111111 Ole Davidsen Bonde Nannestad 1731

21111112 Guro Jakobsdatter Skjennum Husmor Nannestad

21111211 Halvor Ingelsen Lyshaug

21111212 Anne Skjønnesdatter Øvre Engelstad

21121111 Torer Olsen

21121112 Eli Augustinusdatter Sørum Gjerdrum

 

9. ledd                                                                            1600-tallet

111111111 Syver Larsen Bjørnstad Bonde Biri

111111112 Marte Olsdatter Neråsen Biri

111111121 Iver Jonsen Hellerud Bonde Biri

111111122 Berte Jonsdatter Biri

111112111 Christen Halvorsen Bonde Fåberg 1669

111112112 Sidsel Christensdatter Biri 1677

111112211 Even Pedersen Steig Bonde Biri 1675

111112212 Marte Larsdatter Biri

111211111 Ole Lille Oe Aker   1621                                                

111211121 Gulich Hansen Rødtvedt Bonde Aker 1658

111211211 Ole Clausen Grubbe

111212211 Henrik Carlsen Bokbinder/brukseier Aker

111212212 Maren Ancher Brukseier Aker

112121211 Osul Kittilsen Igland 1651

112121212 Berte Nilsdatter 

121111111 Jacob Stub 1671

121111112 Sophie Lessøe 1684

121111121 Pavel Schonevig Skånevik 1678

121111122 Anne Marie Linde

121111211 Christian Heiberg

121111212 Catharina Rachløv

121111221 Iver Iversen Leganger  Vik i Sogn 1680

121111222 Mette Dorthea Bugge   1690

121122111 Petter Jacobsen Dass    Herøy 1707

121122112 Adelus Mechlenborg    Hesmannøya 1705

121122121 Isach Jørgen Coldevin Oberstløytnant/godseier Dønna 1724

121122121 Maria Anna Emahus Hansdatter Tønder 1731

121211111 Nils Nilssøn  Ihlen Modum 1697

121211112 Maren Torgersdatter Holtsmark Lier

121221111 Johannes Salvesen Kallevig

121221112 Johanne Nilsdatter Nørholmen

121221121 Morten Michelsen

121221122 Johanne Christine Rasch

121222111 Anders Andersen Dedekam 1699

121222112 Cathrine Elisabeth Sørensdatter Duun  1725

121222121 Hans Ellefsen 1706

121222122 Dorothea Isaksdatter Falk    1705

121222211 Johannes Dødeloff Fürst    Wien 1710

121222212 Ellen Winter

122221111 Jens Holmboe Hirtsholm 1671

211111111 David Fransen Hylli 1684

211111112 Inger Kristoffersdatter Nordbyvik 1700

211112111 Ingel Eriksen 1676

211112112 Ragnhild Halvorsdatter 1681

211211111 Ole Torersen 1654

211211112 Marte Olsdatter 1677

 

10.ledd

1111111111 Lars Siffuerson Bjørnstad Bonde Biri

1111111112 Ingebrorg Jakobsdatter Øveråsen Biri

1111111121 Ole Torgersen Neråsen Bonde Biri

1111111122 Marte Arnesdatter Biri

1111121121 Christen Pedersen Langset 1650

1111121122 Kari Torkildsdatter

1111122111 Peder Gulbrandsen Steig Bonde Biri 1645

1111122112 Marit Evensen

1112111211 Hans Rødtvedt Bonde Aker 1618

1112112111 Claus Grubbe Hovmester prins U.F. Gyldenløve  Malmøhus 1642

1112112112 Magdalena

1112122121 Erich Olufsen Ancher Trelasthandler Gøteborg 1644

1112122122 Maren Lauritzdatter Aker

1121212111 Kittil Osulsen Åmli 1619

1121212112 Marte Igland

1211111111 Lauritz Jacobsen Stub Eidsvold 1653

1211111112 Thale Amundsdatter

1211111121 Peder Lessøe

1211111122 Elisabeth

1211111221 Gabriel Linde

1211111222 Anne Marie Bugge 1667

1211112211 Iver Eriksen Leganger  1629

1211112212 Anna Finde  1645

1211112221 Samuel Jenssøn Bugge 1663

1211112222 Anne Sophie Randulf

1211221111 Jacob Benjaminsen Dass Herøy

1211221112 Maria Angell Volqvartz    Trondheim 1682 

1211221121 Christen Hansen

1211221122 Eva Christensdatter Mechlenborg

1211221211 Morten Isachsen Coldevin   Tønsberg 1694

1211221212 Stinchen Bech

1211221221 Hans Emahus Arnoldusson Tønder   1710

1211221212 Else Marie Greve 1705

1212111111 Nils Evensen Kalanger    1666

1212111112 Lisbeth Knudsdatter Ihlen    1670

1212111121 Torger Ellingsen Holtsmark 1660 Lier

1212111122 Siri Bentsdatter Revo    Sande 1679

1212211111 Salve Johannesen Kallevig

1212211112 Maren Løversdatter

1212211121 Nils Samuel Nørholmen

1212211122 Maren Clausdatter Toppdal

1212221111 Anders Andersen Dedekam 1669

1212221112 Anne Jonasdatter Undal

1212221211 Ellef Thomassen 1677

1212221212 Margrethe Hansdatter 1677

1212222121 Christopher Winter  Risør

1212222122 Anne Margrethe Instrup

1222211111 Ole Jenssønn Holmboe Hirtsholm 1637

2111111121 Kristoffer Nilsen 1672

2111111122 Anne Persdatter 1677

2111121111 Erik Gulliksen

2111121112 Ingeborg Knutsdatter 1651

2112111111 Torer Kristoffersen 1616

2112111112 Marte Olsdatter 1630

 

11.ledd

11111111111 Siffuer Lauritzen Bjørnstad Bonde Biri

11111111121 Jacob Åsen Bonde Biri

11111111122 Marte Iversdatter

11111211211 Peder Jensen Langset Fåberg 1615

11111211212 Guri Christensdatter

11111221111 Gulbrand Asbjørnsen Steig Bonde Biri 1604

11121112111 Peder Rødtvedt oppsitter og lagrettesmann Aker

11121121111 Jakob Knudsen Grubbe  Malmøhus 1610

11121121112 Hilleborg Daa     Trondhjem 1618                              

11121221211 Oluf Erikson

11121221212 Kirsten

11121221221 Lauritz Lauritzen

11121221222 Maren Didriksdatter Tack

11212121111 Osul Sveinungsen Eppeland Åmli

11212121112 Birgit Kittilsdatter Gauslå

12111111111 Jacob Stub Oslo 1593

12111111112 Anne Lauritzdatter

12111112221 Niels Bugge  Skånevig 1619

12111112222 Maren Sørensdatter Friis

12111122111Erik Iversen Nordal Sogneprest til Leikanger/prost i Sogn f.1591

12111122112 Karen Nielsdatter Werner

12111122121Peter Jørgensen Finde

12111122122 Barbra Henriksdatter Nitter

12111122211 Jens Samuelssøn Bugge    Nordfjordeid 1631

12111122212 Kristine Dorothea Jensdatter Schjelderup

12111122221 Niels Enevoldsen Randulf Biskop i Bergen

12111122222 Mette Pedersdatter

12112211111 Benjamin Peitersen Dass    Herøy 1649

12112211112 Maren Jensdatter Falch 

12112211121 Carsten Volqvatzen 1647

12112211122 Kirsten Marcusdatter Angell 1656

12112212111 Isach Jørgensen Coldevey

12112212112 Regitze Iversdatter Rosenberg

12112212121 Rolf Jansen Greve

12112212122 Maren Hansdatter Kruse Fusa 1663

12112212211 Arnoldus Tønder Godseier Dønna 1675

12112212212 Maria Anna Emahus

12121111121 Knut Lauritzen Ihlen

12121111211 Elling Eriksen Sjåstad 1612 Lier

12121111212 Randi Torgeirsdatter Renskaug

12122111111 Johannes Jenssøn Kallevig

12122111112 Marte Trommestad

12122111121 Løver Johnsen

12122111211 Sameul Lauritzen Nørholmen

12122111212 Maren Nilsdatter Friis

12122111221 Claus Jørgensen Toppdal

12122111221 Johanne Pedersdatter Kjærulf

12122211111 Anders Tønnesen Dedekam Rådmann i Kristiansand

1212221211 Thomas Ellefsen

1212221212 Marte Christensdatter     1653

1212221221 Hans Nielsen 1703

12122211222 Ragna Olufsdatter Skjerven

12122221111 Eiluf Gunnlegsen Havsøen

12122221112 Inger Thomasdatter

12122221221 Ole Nielsen Skjerven

12122221222 Karin Lauritzdatter

21111111211 Nils Olsen

21111111212 Ingrid Kristoffersdatter

21111211111 Gullik Eriksen 1610

21111211112 Mari Hansdatter Toftner 1612

21121111112 Ambjørg Toresdatter

12.ledd                                                                    1500-tallet

111112112111 Jens Torgersen Langset 1575

111211211111 Knud Grubbe  Malmøhus 1575

111211211112 Sidsel Sparre  København 1585

111212212211 Didrik Sandersen

111212212212 Guri Trondsdatter

112121211111 Sveinung Eppeland Lensmann Åmli

112121211121 Kittil Beintsen Gauslå

112121211122 Gjertrud Olufsdatter Messel

121111111111 Christoffer Stub Lagmann Oslo 1543

121111111112 Kirsten Nilsdatter Sombou                                OBS!

121111122111 Christen Andersen

121111122112 Margrethe Samuelsdatter Lind

121111122211 Hans Bugge 

121111122212 Anne Bjørnsdatter

121111122221 Søren Christensen Friis  Slottskriver på Riberhus

121111122222 Elisabeth Hansdatter Svaning

121111221111 Iver Eriksen kappelan i Norddalen

121111221112 Marte

121111221121 Niels Mikkelsøn  sogneprest til Lyster

121111222121 Jens Pedersen Schjeldrup Biskop i Bergen Mandal 1604

121111222122 Inger Worm     Arendal 1621

121122111111 Pieiter Pitterson Dundas Handelsmann Dundee

121122111121Jens Albrigtsen Kalvik

121122111122 Kirsten Pedersdatter Falch 1643

121122121111 Jørgen Coldevei borgermester i Tønsberg

121122121112 Johanne Isaksdatter Falck

121122121121 Iver Madsen Rosenberg borgermester i Tønsberg

121122121122 Sophie Mortensdatter Sand

121122122111 Ole Christoffersen Tønder 1633

121122122112 Maren Jørgensdatter Schjeldrup Sogn 1640

121122122121 Hans Jensen Emahus Oberstløytnant Statsbygd

121122122122 Dorothea Hansdatter Bull

121221111121 Thore Trommestad

121221111121 Sigrid Tryggesdatter

121221112121 Niels Jacobsen Friis

121221112122 Anne Hansdatter Teiste

121221112211 Peder Jensen Kjærulf

121222211111 Gunleg Ellefsen Hafsøen    ca. 1570

121222212211 Nils Simonsen Winther til Skjerven

121222212212 Aarsille Torbjørnsdatter Skaktavl 1540

211112111111 Erik Lyshaug

 

13.ledd

1111121121111 Torger Langset Fåberg 1550

1112112111111 Jacob Grubbe Lystrup 1520

1112112111112  Sidsel Giedde Malmøhus 1537

1121212111211 Beint Gauslå

1121212111221 Oluf Knutsen Messel

1211111111111 Niels Stub Kansler, lagmann og borgermester i Oslo Danmark

1211111111121 Nils Amundsen Sanbu

1211111221121 Samuel Lauritzsen Lind

1211111221122 Ellen Mogensdatter

1211111222111 Niels Bugge 1545

1211111222112 Birgitte Nilsdatter

1211112211111Erik Iversen

1211112221211 Peder Jensen Schjeldrup biskop i Trondhjem Bergen 1571

1211112221212 Anne Nielsdatter Kjøbenhavn 1580

1211112221221 Ole Worm Lege, samler og arkeolog Århus 1588

1211112221222 Dorthe Thomasdatter Finke 1596

12112211112211Peder Jacobson Falch fogd på Helgeland

12112211112212 Anne Jonsdatter Benkestok 

1211221211111 Cort Coldevei byfod i Tønsberg

1211221211112 Anne Jørgensdatter

1211221221111 Christoffer Nilsen Tønder Toller og fogd Slesvig, DK

1211221221112 Karen Olsdatter Skriver

1211221221121 Jørgen Pedersen Schjeldrup 1605

1211221221122 Anna Hansdatter Busch

1211221221221 Henrik Jørgensen Bull Sogneprest Statsbygd

1211221221222 Anna Andwersdatter Holm

1212211121211 Jacob Friis

1212211121212 Hedvig Skade

1212211121221 Hans Olufsen Teiste

1212211121222 Brynhild Benkestok

1212211122111 Jens Andersen

1212211122112 Anne Nilsdatter Gries

1212222122121 Torbjørn Olssøn Skaktavl til Knivholm

1212222122122 Anne Svendsdatter Galde

14.ledd

11121121111111 Sivert Nielsen Grubbe   Alslev 1484

11121121111112 Margrethe (Mette) Pallesdatter Ulfeldt

11212121112211 Knut V. Messel

12111111111211 Amund Ivarson Røssum Nord-Fron

12111111111212 Synnøve Ivarsdatter Uppigard Sør-Sandbu Vågå

12111112211211Lauritz Christensen Lind

12111112211212 Karen Hansdatter

12111112221111 Lars Bugge

12111122111111 Ivar Johannesen Flak   Norddalen på Sunnmøre

12111122212111Jens Pedersen Schielderup   biskop i Bergen Skjellerup v. Hobro 1510

12111122212112 Susanne Lennertsdatter  ca. 1540

12111122212121 Niels Lauritzen lagmann i Mandal ca. 1550

12111122212122 Randi Lauritzdatter Holk  Tønsberg ca. 1555

12112211112211Jacob Pedersen 1536

12112211112212 Margrethe Pedersdatter Falkener

12112211112121 Peter Adriansøn Falkner

12112211112122 Gunhild Sigurdsdatter

12112212111121 Jørgen Lauritssøn lagmann i Tønsberg

12112212211121 Oluf Jensen Skriver Borgermester Trondhjem

12112212211122 Aassilla Christoffersdatter Darre

12112212211211 Peder Jensen Schjeldrup Biskop i Trondhjem Bergen 1571

12112212211212 Anna Nilsdatter Holk Mandal 1580

12112212211221 Hans Gjertsen Busch Borgermester Trondhjem DK 1585

12112212211222 Maren Svendsdatter 1590

12112212212211 Jørgen Jensen Bull 1585

12112212212212 Ellen Samuelsdatter Arctander

12112212212221 Andwer Christensen Holm Sogneprset Ørland

12112212212222 Dorthe Tøgersdatter

12122111212121 Mads Nielsen Skade

12122111212211 Oluf Teiste til Bjelland

12122111212212 Maren Rustung

12122111212221 Trond Benkestok

12122111212222 Gertrud Pedersdatter

12122111221121 Niels Gries

12122111221122 Bodil Svendsdatter Orning

12122221221211 Oluf Bjørnsen Skaktavl til Knivholm ca. 1480

12122221221212 Brynhild Torbjørnsdatter Lilje ca. 1490

12122221221221 Svend Galde til Torm

 

15.ledd

111211211111111 Niels Pedersen til Alslev Grubbe

111211211111112 Karen Eriksdatter Bille

121111111112111 Ivar Roarson Døl av Harrildstad Fron 1430

121111111112112 N. Amundsdatter

121111111112121 Ivar Gunnarson Uppigard Sør-Sandbu Vågå

121111122112111 Christen Lind

121111122112121 Hans Baadt

121111122112122 Maren Clausdatter Nagell

121111122211111 Jon Bugge

121111222121111 Peder Jensen bonde i Skjellerup v. Hobro

121111222121112 Maren Nielsdatter 

121111222121221 Lauritz Olufson Holk borgermester i Tønsberg ca. 1510

121111222121222 Marte Jonsdatter  Tønsberg ca. 1510

121122111121211Adrian Rocksøn Falkner 1515

121122111121212 Margaretha Pedersdatter

121122111121221 Sigurd Amundson

121122111121222 Margrethe Hansdatter

121122122111221 Christoffer Bjørnsen Darre Borgermester i Trondhjem Oslo 1567

121122122111222 Sofie Mentzdatter Ravensburg

121122122112111 Jens Pedersen Schjeldrup Biskop i Bergen DK 1499

121122122112112 Susanne Leonhardsdatter

121122122112121 Nils Lauritzen Holk Lagmann

121122122112122 Randi Lauritzdatter

121122122112221 Svend Andersen Rådmann og Borgermester i Trondhjem

121122122112222 Maritte Hansdatter

121122122122111 Jens Andersen Bull 1550

121122122122112 Lucie Jensdatter 1567

121122122122121 Samuel Lauritzen Arctander

121122122122122 Margrethe Steffensdatter

121221112121211 Niels Madsen Skade

121221112122111 Jon Olufssøn Teiste til Bjelland

121221112122112 Anna Hansdatter Kruckow

121221112122211 Jon Benkestok

121221112122212 Beretta Nielsdatter

121221112211221 Svend Ottesen Orning

121221112211222 Anne Mortensdatter Vognsen

121222212212111 Bjørn Halvardson Skaktavl til Knivholm ca. 1440

121222212212112 Aase Vikong til Londinggaard ca. 1450

121222212212211 Oluf Galde til Torm

121222212212212 Ulfhilde Henriksen Friis

16.ledd                                                                                1400-tallet

1112112111111111 Peder Grubbe til Alslev

1112112111111112 Anne Sivertsdatter Blaa

1211111111121111 Roar Arneson 1390

1211111111121121 Amund Ivarson Røssum 1475

1211111111121211 Gunnar Ivarson Sør-Sandbu Vågå 1412

1211111222111111 Jeppe Bugge

1211112221212211 Oluf Holk rådmann og borgermester i Tønsberg 

1211112221212212 Kirsten Ingvardsdatter 

1211112221212221 Jon Jonson Pakke rådmann i Tønsberg

1211112221212222 Tale (Paalsdatter?)

121122111122111 Rockert van Valkenier

1211221221112211 Bjørn Rolfsen Rådmann i Oslo

1211221221112212 Ursilla Trondsdatter

1211221221112221 Mentz van Ravensburg Rådmann i Oslo

1211221221121111 Peder Jensen Schjeldrup

1211221221121112 Maren Nilsdatter

12112212211222 21 Hans Kaspersen Borgermester i Tronhjem 1551

1211221221122222 Inger Lauritzdatter 1550

1211221221221111 Anders Bull

1211221221221211 Lauritz Nilsøn Arctander Sogneprest Stjørdal 1527

1211221221221212 Magdalena Sjursdatter

1212211121212111 Mads Jensen

1212211121212112 Kirsten Nielsdatter Høeg

1212211121222111 Thrond Benkestok

1212211121222112 Anna Haard

1212211122112211 Otte Thomasen Orning

1212211122112212 Anna Eiriksdatter Orm til Vatne

1212211122112221 Morten Johansen Vognsen

12122221221221 21 Henrik Henriksen Friis til Holmgaard

 

17.ledd

11121121111111111 Evert Grubbe til Alslev    1382

11121121111111112 Margrethe Jensdatter Rud

12111111111211211 Ivar Kolbeinson Røssum (også 121111111112121121 ) 1350

12111111111212111 Ivar Tjøstolvson Sanbu

12111111111212112 N. Ivarsdatter

12111112221111111 Knud Bugge

1211221111221111 Laurens van Valkenier

12112212211122111 Rolf Olufsen Darre Borgermester i Oslo 1500

12112212211122112 Maren Bjørnsdatter

12112212211122121 Trond Jonsen Borgermester i Oslo

12112212211222 211 Casper Caspersen

12112212212212111 Nils Lauritzen Borgermester Trondhjem 1500

12112212212212121 Sjur Amundsen Prest i Verdal

12122111212121121 Niels Eskildsen Høeg

12122111212121122 Ellen Nielsdatter Banner

12122111212221111 Thorleif Benkestok Skjold 1450

12122111212221112 Sigrid Ugerup

12122111212221121 Jon Haard

12122111221122111 Thomas Svendsen Orning

12122111221122112 Dorte Christiansdatter Munk

12122111221122211 Johan Mortensen Vognsen

12122111221122212 Mette Jensdatter Rotfelt

12122221221221211 Henrik Friis til Odden

12122221221221212 Anne Olufsdatter Lunge

18.ledd                                                                            1300-tallet

111211211111111111 Niels Grubbe til Vedkølle

111211211111111112 Else (Elisif) Evertsdatter Moltke

111211211111111121 Jens Rud

111211211111111122 Alheid Clausdatter Grubendal

121111111111211111 Sigurd Sjøfarson ca.1380

121111111111211112 Birgitte

121111111112112111 Kolbein på Harrildstad

121111111112121111 Tjøstolv Ivarson

121111122211111111 Niels Bugge

12112211112211111 Jan van Valkenier    Overijssel i Nederland

12112212211122112 1 Bjørn Gunnarsssøn Borgermester i Oslo

121221112121211221 Niels Eriksen Banner til Vinstrup (også 12122111221122212221)

121221112121211222 Johanne Andersdatter til Asdal (også 12122111221122212222) 1385

121221112122211111 Thrond Benkestok

121221112122211112 Ingeborg Smiør

121221112211221111 Svend Madsen Orning

121221112211221112 Maren Sørensdatter Munk

121221112211222121 Jens Nielsen Rotfelt

121221112211222122 Christense Olufsdatter Lunge

19.ledd

1112112111111111111 Bo Jensen Grubbe til Alslev

1112112111111111112 Elin Serlin Sandberg

1112112111111111121 Evert Moltke

1112112111111111122 Helene Lunge

1211111111112111111 Sjøfar 1340

1211111111121211111 Ivar

1211111111121211112 Synnøve Guttormsdatter 1320

12111112221111 11111 Niels Bugge

1212211121212112221 Anders Nielsøn til Asdal

1212211121212112222 Ide Lydersdatter Holck

1212211121222111121 Jon Smiør

1212211122112211111 Mads Svendsen Orning

1212211122112211112 Anna Roed

1212211122112211121 Søren Pedersen Munk

1212211122112211122 Gjertrud Jensdatter Rotfeldt

1212211122112221221 Oluf Olufsen Lunge og 121222212212212121/121221112211221112221

1212211122112221222 Karen Nielsdatter Banner og 121222212212212122/ 121221112211221112222

20.ledd                                                                                        1200-tallet

11121121111111111111 Jens Jensen Grubbe  OBS!

12111111111212111121 Guttorm Tjostolvson Hundorp 1280

12111111111212111122 N.Sigurdsdatter

12111112221111111111 Niels Bugge

12122111212121122211 Niels Ovesen til Asdal

12122111212121122211 Johanne Andersdatter Eberstein

12122111212221111211 Svåle Smiør

12122111212221111212 Sigrid Gunnarsdatter Kane

12122111221122111111 Svend Orning

12122111221122111211 Peder Munk

12122111221122111221 Jens Nielsen Rotfeldt

12122111221122111222 Christence Olufsdatter Lunge

12122111221122212211 Oluf Andersen Lunge

12122111221122212212 Christense A. Thott

 

21.ledd

111211211111111111111 Jens Johannesson Grubbe

111211211111111111112 Margrethe Pedersdatter Eberstein

121111111112121111221 Sigurd Eldjarn 1230

121111111112121111222 N.Ivarsdatter 1225

121221112121211222111 Anders Albertsen Eberstein 1280                OBS!

121221112122211112111 Jon Halvardson Smør

121221112122211112121 Gunnar Toraldson Kane

121221112122211112122 Guri Eriksdatter Galtung

121221112211221112111 Gunde Munk

121221112211221112112 N.N. Torlufsdatter

121221112211222122111 Anders Olufsen Lunge

121221112211222122112 Elisif Pedersdatter Grubbe

121221112211222122121 Axel Thott

121221112211222122122 Else Vendelboe

22.ledd

1112112111111111111111 Johannes Mogensen av Gunderslevsholm Grubbe 

1112112111111111111112 Benedikte

1112112111111111111121 Peder Ludvigsen Eberstein

1112112111111111111122 Cecilie Henriksdatter

1211111111121211112221 Ivar "den unge" Gjesling på Sanbu 1200

1212211121212112221111/ 111211211111111111112111 Albert greve av Eberstein 1230

1212211121212112221112 Marianne Esbernsdatter grevinne av Eberstein

1212211121222111121111 Halvard Jonsøn Smør

1212211121222111121112 Ø Ølversdatter

1212211121222111121211 Torald Gunnarson.Kane

1212211121222111121221 Erik Galtung

1212211122112211121111 Niels "lille" Munk

1212211122112211121121 Torulf Olauson

1212211122112221221111 Oluf Olufsen Lunge

1212211122112221221112 Cecilie Drehfeldt

1212211122112221221121 Peder Johannesen Grubbe  Orderup 1320

1212211122112221221122 Ingeborg F. Uldsax

1212211122112221221211 Jepp Axelsen Thott

1212211122112221221212 Margrethe Bondesdatter Due

1212211122112221221221 Christiern Vendelboe

1212211122112221221222 Helene Nielsdatter Bugge

 

23.ledd                                                                                        1100-tallet

11121121111111111111111 Mogens Jensen Grubbe

11121121111111111111211 Ludvig Albertsen Eberstein (se videre slekt 1212211121212112221111)                                                    OBS!

11121121111111111111212 Else Pedersdatter

12111111111212111122211 Håvard Ivarson Sanbu 1163

12122111212121122211111 Otto greve av Eberstein

12122111212121122211121 Esbern Vognsen   Ellinge Lund Harager 1192

12122111212121122211122 Margrethe Erlandsdatter Galen

12122111212221111211111  Jon Ragnvaldson Smør

12122111212221111211112 Ulfhild

12122111212221111211121 Ølver Henningsen Rømer

12122111212221111212111 Gunnar Kane

12122111212221111212211 Sigurd Gauteson Galt

12122111221122111211111 Niels Munk

12122111221122212211111 Oluf Olufsen Lunge

12122111221122212211121 Gädich Drehfeldt

12122111221122212211211 Johannes Pedersen Grubbe

12122111221122212211212 Elisif  Olufsdatter  Saltensee

12122111221122212212111 Absalon (Axel) Aagesen Thott

12122111221122212212112 Christence Wirtenberg

12122111221122212212121 Bonde Due

12122111221122212212122 N.N. Mortensdatter Due

12122111221122212212211 Peder Vendelboe

12122111221122212212212 Sofie Hvide

12122111221122212212221 Niels Bugge

12122111221122212212222 Elisabeth Juul

 

24.ledd

111211211111111111111111/1212211122112221221121111 Johannes Grubbe

121111111112121111222111 Ivar Gjesling på Sanbu

121111111112121111222112 "Skårvangs-sola"

121221112121211222111111 Diderich greve av Eberstein

121221112121211222111112 Sophie av Thüringen (tremenning)

121221112121211222111211 Vogn Udsøn?

121221112121211222111221 Erland Galen   Ellinge 1175

121221112121211222111222 Cecilie Herlofsdatter

121221112122211112111211 Henning von Rømer

121221112122211112111212 N.N. Olavsdatter

121221112122211112122111 Gaut unge Gautson

121221112122211112122112 Katarina Ivarsdatter Loghalto

121221112211222122111111 Oluf Lunge

121221112211222122112111 Peder Johannesen Grubbe

121221112211222122112121 Oluf Tokesen Saltensee

121221112211222122112122 Christine Nielsdatter

121221112211222122121211 Jens Due

121221112211222122121212 Christine Dyre

121221112211222122121221 Morten Due

121221112211222122121222 Ingjerd

121221112211222122122121 Anders Hvide

121221112211222122122122 Margrethe Lændi

121221112211222122122211 Nielsen Bugge

121221112211222122122212 Nielsdatter Gyldenstrjerne

121221112211222122122221 Palne Juul

121221112211222122122222 Elena Lændi

 

25.ledd

1211111111121211112221111 Håvard på Sundbu

1212211121212112221111111 Otto hertug av Braunschweig og Lüneburg

1212211121212112221111121 Lambert greve av Thüringen

1212211121212112221111122 Sophie av Orlamünde

1212211121212112221112221 Herluf av Danmark

1212211121212112221112222 Margrethe Sunesdatter

1212211121222111121112121 Olav Olavsson Stein

1212211121222111121112122 Magnhild Hallkjellsdatter

1212211121222111121221121 Ivar Loghalto

1212211122112221221121211 Toke Saltensee Tystofte DK 1205

1212211122112221221121212 Margrethe Glug  Bavelse DK 1185 

1212211122112221221212111 Niels Due

1212211122112221221212121 Niels Boesen

1212211122112221221221211 Stig Hvide

1212211122112221221221212 N.N. Offesdatter Neb

1212211122112221221222111 Niels Bugge

1212211122112221221222121 Niels Gyldenstjerne

1212211122112221221222211 Jens Juul

1212211122112221221222221 Niels Lændi

1212211122112221221222222 Nielsdatter Pieck

 

26.ledd

12111111111212111122211111 Ivar Gjesling på Sundbu

12122111212121122211111111 Wilhelm hertug av Braunschweig og Lüneburg

12122111212121122211111112 Helena prinsesse av Danmark

12122111212121122211111221 Siegfried av Orlamünde

12122111212121122211111222 Sophie prinsesse av Danmark

12122111212121122211122221 Sune Ebbesen til Knardrup

12122111212121122211122222 Cecilie av Danmark

12122111212221111211121211 Olav Ingeson Stein

12122111212221111211121212 Ragnfrid Skulesdatter

12122111221122212211212121 Olug Glug

12122111221122212211212122 Gyda Ebbesdatter Hvide

12122111221122212212121111 Anders Due

12122111221122212212121112 Cecilie Saltensee

12122111221122212212212111 Anders Hvide

12122111221122212212222211 Christian Lændi

12122111221122212212222221 Niels Pieck

 

27.ledd

121111111112121111222111111 Eystein Brokfell

121111111112121111222111112 N. Ivarsdatter

121221112121211222111111111 Heinrich "der Löwe" hertug av Sachsen og Bayern

121221112121211222111111112 Mathilde prinsesse av England

121221112121211222111111121 Valdemar I konge av Danmark (også 121221112121211222111112221)

121221112121211222111111122 Sophie av Russland (også 121221112121211222111112222)

121221112121211222111112211 Herman av Orlamünde 1130

121221112121211222111112212 Irmgard Ermengardis

121221112121211222111222211/121221112211222122112121221 Ebbe Skjalmsen Hvide

121221112121211222111222212 Ragnhild

121221112122211112111212121 Skule Bårdson Rein

121221112122211112111212122 Ragnhild Nokvesdatter

121221112211222122121211111 Niels Absalonsen Falster

121221112211222122122121111 Toke Hvide

 

28.ledd

1211111111121211112221111111 Raud Ragnvaldson

1211111111121211112221111121 Ivar hin gamle i Sundbij

1212211121212112221111111111 Heinrich "der Stolze" hertug av Sachsen og Bayern

1212211121212112221111111112 Gertrud tysk-romersk prinsesse

1212211121212112221111111121 Henry I konge av England

1212211121212112221111111122 Mathilda av Scotland

1212211121212112221111111211/12122111221122212212212111121 Knud Lavard hertug av Jylland

1212211121212112221111111212 Ingelborg prinsesse av Russland

1212211121212112221111111221 Rixa

1212211121212112221111122111 Albrecht "der Bär" hertug av Sachsen

1212211121212112221111122112 Sophie av Schwaben

1212211121212112221112222111/1212211122112221221212111111211  Skjalm Hvide  1062

1212211121212112221112222112 Signe Asbjørnsdatter

1212211121222111121112121211 Bård Guttormsen Rein

1212211121222111121112121212 Ragnfrid Erlingsdatter Kvinden

1212211122112221221212111111 Absalon Pedersen Hvide

1212211122112221221212111112 Margrethe

1212211122112221221221211111 Stig Hvide

1212211122112221221221211112 Margrethe Knutsdatter

 

29.ledd                                                                                        1000-tallet

12111111111212111122211111111 Ragnvald Bruseson jarl

12122111212121122211111111111 Heinrich "der Schwarze" hertug av Bayern 1074

12122111212121122211111111112 Wulhild av Sachsen

12122111212121122211111111121 Lothar tysk-romersk keiser

12122111212121122211111111122 Riciza

12122111212121122211111111211 Vilhelm erobreren (bastarden) konge av England

12122111212121122211111111212 Mathilda av Flanderen

12122111212121122211111111221 Malcolm III Canmore av Scotland 1031

12122111212121122211111111222 Margareth

12122111212121122211111112111 Erik Eiegod

12122111212121122211111112112 Bodil

12122111212121122211111112121 Mstislav av Russland

12122111212121122211111112122 Kristine av Sverige

12122111212121122211111112211 Mieszko II Lambert

12122111212121122211111221111 Otto av Ballenstädt

12122111212121122211111221112 Eilika av Sachsen

12122111212121122211111221121 Fredrik I hertug av Schwaben

12122111212121122211111221122 Agnes prinsesse av Tyskland

12122111212121122211122221111 Toke Palnesen av Trylle

12122111212221111211121212111 Guttorm Åsulfson Rein

12122111212221111211121212112 Sigrid Torkjelsdatter

12122111221122212212121111111 Peder

12122111221122212212121111112 Ingefred Hvide

12122111221122212212212111111 Toke Hvide

12122111221122212212212111112 Gyda

 

30.ledd

121111111112121111222111111111 Bruse jarl

121221112121211222111111111111 Welf IV hertug av Bayern

121221112121211222111111111112 Judith av Flandern

121221112121211222111111111121 Magnus Billung hertug av Sachsen (også 121221112121211222111112211121

121221112121211222111111111122 Sophie

121221112121211222111111111211 Gerhardt

121221112121211222111111112111 Robert I hertug av Normandie

121221112121211222111111112112 Arletta

121221112121211222111111112121 Baldwin V av Flandern

121221112121211222111111112122 Adele

121221112121211222111111112211 Duncan I 1001

121221112121211222111111112221 Edvard "Ættling" 1016

121221112121211222111111112222 Agatha

121221112121211222111111121111/121221112211222122121211111122211 Svend Estridsøn

121221112121211222111111121112 Ranveig

121221112121211222111111121121 Thrugor Ulvson Fagerskina

121221112121211222111111121122 Thorgunna Vagnsdotter

121221112121211222111111121211 Vladimir II av Russland

121221112121211222111111121212 Gyda av England

121221112121211222111111121221 Inge av Sverige

121221112121211222111111121222 Helena Torhildsdatter

121221112121211222111111122111 Boleslaw I konge av Polen 967

121221112121211222111112211221 Henrik IV tysk-romersk keiser

121221112121211222111222211111 Palne Tokesen

121221112121211222111222211112 Gunhild Haraldsdatter

121221112122211112111212121111 Åsulf Skuleson Rein

121221112122211112111212121112 Tora Skoftesdatter Giske

121221112122211112111212121121 Torkjell Fugl

121221112122211112111212121122 Hallkatla Sveinsdatter

121221112211222122121211111121 Asgeir Ryg Hvide

121221112211222122121211111122 Ingrid Eriksdatter

31.ledd

1211111111121211112221111111111 Sigurd Digre

1212211121212112221111111111111 Azzo II markgreve av Este

1212211121212112221111111111112 Cuniza (Kunigunde)

1212211121212112221111111111121 Barldwin IV av Flandern

1212211121212112221111111111211 Ordulf Billung hertug av Sachsen

1212211121212112221111111111212 Ulfhild Olavsdottir prinsesse av Norge 1023

1212211121212112221111111121111/1212211121222111121112121211111221 Richard II den gode

1212211121212112221111111121112 Judith av Bretagne

1212211121212112221111111121211 Baldwin III /12122111212121122211111111111211

1212211121212112221111111122111 Bethoc

1212211121212112221111111122211 Edmund II Martyren 989

1212211121212112221111111122212 Elfreda

1212211121212112221111111122221 Ludolf

1212211121212112221111111211111 Ulf jarl "Galicienfarer" også 1212211121212112221111111211211

1212211121212112221111111211112 Estrid prinsesse av Danmark

1212211121212112221111111211212 Bodil Håkonsdotter 1030

1212211121212112221111111211221 Vagn Åkeson

1212211121212112221111111212111 Jarislev av Russland

1212211121212112221111111212112 Ingjerd prinsesse av Sverige 1001

1212211121212112221111111212211 Steinkjell 

1212211121212112221111111212212 N.N. Anundsdatter

1212211121212112221111111221111 Svend Tveskjegg /12122111212121122211111112111121

1212211121212112221111122112211 Henrik III tysk-romersk keiser

1212211121212112221111122112212 Agnes av Poitiers

1212211121212112221112222111111 Toke Gormsen

1212211121222111121112121211111 Skule Torstigson

1212211121222111121112121211112 Gudrun Nevsteinsdotter

1212211122112221221212111111221 Erik Jevardsen

1212211122112221221212111111222 Cecilie av Danmak

 

32.ledd                                                                                    Tidligere tider

12111111111212111122211111111111 Lodve

12122111212121122211111111111111 Welf II greve av Lechrain 972

12122111212121122211111111111112 Imiza av Luxemburg

12122111212121122211111111111211 Baldwin II

12122111212121122211111111111212 Aelfhrth ( Ethelwida) 877

12122111212121122211111111112111/1212211122112221221212111111222221 Berhard II av Sachsen

12122111212121122211111111112112 Eilika av Schweinfurt

12122111212121122211111111112121 Olav "den hellige" Haraldson

12122111212121122211111111112122 Astrid prinsesse av Sverige

12122111212121122211111111211111 Rikard I /121221112121211222111111112221121

12122111212121122211111111211112 Gunnor Haraldsdatter

12122111212121122211111111211121 Conan I le Tort

12122111212121122211111111211122 Ermengarde av Anjou

12122111212121122211111111221111 Malcolm II

12122111212121122211111111222111 Ethelred II

12122111212121122211111111222112 Emma

12122111212121122211111111222211 Bruno II

12122111212121122211111111222212 Gisela

12122111212121122211111112112121 Håkon Eirikson jarl 998

12122111212121122211111112112122 Gunhild av Vendland

12122111212121122211111112121121 Olav Skottkonung /12122111212121122211111111112122 960

12122111212121122211111112121122 Estrid

12122111212121122211111112122111 Emund 

12122111212121122211111112122112 Thyra 

1212211121212112221111111221 1111 Harald Blåtann /121221112121211222111111121221121 911

1212211121212112221111122112 2111 Konrad II Salieren tysk keiser

1212211121212112221111122112 2112 Gisela av Schwaben

12122111212221111211121212111111 Torstig Godwinson

12122111212221111211121212111112 Judith av Flandern

12122111221122212212121111112221 Knut av Danmark

12122111221122212212121111112222 Adele av Flandern

_______________________________________________________________________________________

 

33.ledd                                                                    OBS!,OBS,OBS!!!!

121111111112121111222111111111111 Torfinn Husakluv

121111111112121111222111111111112 Grelod

121221112121211222111111111111111 Rudolf II

121221112121211222111111111111112 Ita von Höningen

121221112121211222111111111112112 Judith av Flandern

121221112121211222111111111112121 Alfred "den store"/ 121221112121211222111111112221111111

121221112121211222111111111112122 Eahlswith

121221112121211222111111111121111 Berhard I av Sachsen

121221112121211222111111111121112 Hildegard av Kahlen

121221112121211222111111111121211 Harald Grenske

121221112121211222111111111121212 Åsta Gudbrandsdottir

121221112121211222111111111121222 Edla

121221112121211222111111112111111 Viljalm Langsværd

121221112121211222111111112111112 Sprota av Selnis

121221112121211222111111112111121 Harald Gormson

121221112121211222111111112111122 Gyrid Olavsdatter

121221112121211222111111112111211 Juhel B. av Rennes

121221112121211222111111112111212 Berberga

121221112121211222111111112111221 Geoffrey I av Anjou

121221112121211222111111112111222 Adeliza av Vermandois

121221112121211222111111112211111 Kenneth II

121221112121211222111111112221111 Edgar av England

121221112121211222111111112222111 Bruno I

121221112121211222111111121121211 Eirik Håkonson jarl 963

121221112121211222111111121121212 Gyda prinsesse av Danmark

121221112121211222111111121211211 Erik Seiersæll

121221112121211222111111121211212 Sigrid Storråde

121221112121211222111111122111111/12122111212121122211122221111111 Gorm den gamle

121221112121211222111111122111112/12122111212121122211122221111112 Thyra

121221112121211222111112211221111 Henrik greve av Franken

121221112121211222111112211221121 Herman hertug av Schwaben

121221112121211222111112211221122 Gerberge av Burgund

121221112122211112111212121111111 Godwin av Wessex

121221112122211112111212121111112 Gyda Torkildsdatter

121221112122211112111212121111121 Baldvin IV av Flandern

121221112122211112111212121111122 Eleanor av Normandie

121221112211222122121211111122221 Robert av Flandern

121221112211222122121211111122222 Gjertrud av Sachsen

 

34.ledd

1211111111121211112221111111111111 Torv Einar

1211111111121211112221111111111121 Duncan av Skotland

1211111111121211112221111111111122 Groa

1212211121212112221111111111111111 Rudolf I

1212211121212112221111111111121121 Charles II

1212211121212112221111111111121211 Ethelwulf

1212211121212112221111111111211111 Hermann av Sachsen

1212211121212112221111111111211112 Oda u. av Sachsen

1212211121212112221111111111211121 Heinrich d. av Kahlen

1212211121212112221111111111211122 Hildegard av Reinhausen

1212211121212112221111111111212111 Gudrød Bjørnson i Viken

1212211121212112221111111111212121 Gudbrand Kula

1212211121212112221111111111212122 Ulfhild

1212211121212112221111111121111111 Gange Rolv

1212211121212112221111111121112111 Judigal av Rennes

1212211121212112221111111121112211Folques II Le av Anjou

1212211121212112221111111121112212 Gerberg d'Arles

1212211121212112221111111121112221 Robert av Champagne

1212211121212112221111111121112222 Adela av Troyes

1212211121212112221111111122111111 Malcolm I

1212211121212112221111111122211111 Edmund I av England

1212211121212112221111111122221111 Heinrich I av Bayern Lotringen

1212211121212112221111111211212111 Håkon Sigurdson Ladejarl 937

1212211121212112221111111212112111 Bjørn "den gamle å haugi"

1212211121212112221111111212112121 Skoglar Toste /Arnulf

1212211121212112221111111221111111 Harald Frothoson

1212211121212112221111111221111121 Harald Hemmingson

1212211121212112221111122112211111 Otto hertug av Kärnten

1212211121212112221111122112211221 Konrad konge av Burgund

1212211121212112221111122112211222 Mathilde

 

35.ledd

121111111112121111222 11111111111111 Ragnvald Eysteinson Mørejarl/ 830 12122111212121122211111111211111111/ 121221112121211222111111121121211121

12111111111212111122211111111111221 Torstein Raud

12122111212121122211111111111111111 Heinrich I "den goldener Wagen"

12122111212121122211111111111111112 Ata von Hohenwarth

12122111212121122211111111111212111 Egbert av England

12122111212121122211111111112111211 Lothar II av Stade

12122111212121122211111111112111212 Svanhilde av Stade

12122111212121122211111111112121111 Bjørn "Farmand" Haraldson konge av Vestfold

12122111212121122211111111112121212 Thora Moshals

12122111212121122211111111211122111 Folques I Le Anjou

12122111212121122211111111211122112 Rochille av Willandri

12122111212121122211111111211122121 Hugh Le Grand

12122111212121122211111111211122122 Hedwiga d'Arles

12122111212121122211111111211122211 Herbert av Vermandois

12122111212121122211111111211122212 Liegarde av Frankrike

12122111212121122211111111211122221 Gilbert av Chalon

12122111212121122211111111221111111 Donald II 862

12122111212121122211111111222111111 Edward den gamle av England

12122111212121122211111111222211111 Heinrich I av Sachsen

12122111212121122211111111222211112 Matilda

12122111212121122211111112112121111 Sigurd Håkonson Ladejarl 880

12122111212121122211111112112121112 Bergljot Toresdotter

12122111212121122211111112121121111 Erik Bjørnson jarl av Finland, Estland, Kirkland 849

12122111212121122211111112211111111 Frotho konge av Skjælland

12122111212121122211111112211111211 Hemming

12122111212121122211111221122111111 Konrad den røde hertug av Lothringen

12122111212121122211111221122111112 Luitgarde

12122111212121122211111221122112221 Louis "d’Outremere" konge av Frankrike 921

 

36.ledd

121111111112121111222111111111111111 Eystein/1212211121212112221111111111212111121

121111111112121111222111111111111112 Aseda/ 1212211121212112221111111111212111122

121221112121211222111111111111111111 Eticho I av Ammergau

121221112121211222111111111112121111 Eahlmund av England

121221112121211222111111111112121112 N. Ethelbertsdatter

121221112121211222111111111121112111 Lothar I av Stade

121221112121211222111111111121112112 Oda av Sachsen

121221112121211222111111111121211111 Harald "hårfagre" konge av Norge 850 212211121212112221111111211212111221

121221112121211222111111111121211112 Svanhild Eysteinsdottir

121221112121211222111111111121212121 Audun Skokul

121221112121211222111111112111221111 Ingelger av Anjou

121221112121211222111111112111222111 Herbert av Vermandois

121221112121211222111111112111222112 Berta av Morvais

121221112121211222111111112211111111 Constantine I

121221112121211222111111112222111111 Otto hertug av Sachsen

121221112121211222111111112222111121 Theoderic

121221112121211222111111121121211121 Tore Ragnvaldson Mørejarl 862

121221112121211222111111121121211122 Ålov Haraldsdatter prinsesse av Norge

121221112121211222111111121211211111 Bjørn Ragnarson

1212211121212112221111111221 11111111 Horda Knut

1212211121212112221111111221 11112111 Halvdan

1212211121212112221111122112 21111121 Otto I keiser av det vest-romerske riket

1212211121212112221111122112 21111122 Edith av England

1212211121212112221111122112 21122211 Charles III "den enfoldige" konge av Frankrike 879

 

37.ledd

1211111111121211112221111111111111111 Ragnvald Olavsson

1211111111121211112221111111111111112 Thora Sigurdsdottir

1212211121212112221111111111111111111 Welf

1212211121212112221111111111121211111 Eofa

1212211121212112221111111111121211121 Ethelbert II

1212211121212112221111111111212111111 Halvdan Svarte

1212211121212112221111111111212111112 Ragnhild Sigurdsdottir

1212211121212112221111111111212121211 Bjørn Alofson

1212211121212112221111111121112221111 Pepin II av Peronne

1212211121212112221111111121112221112 Adeleide av Tours

1212211121212112221111111121112221121 Conrad I av Argenau

1212211121212112221111111122111111111 Kenneth I MacAlpin av Skotland

1212211121212112221111111122221111111 Ludvig

1212211121212112221111111122221111211 Walpert

1212211121212112221111111212112111111 Ragnar Lodbrok/ 12122111212121122211111111112121212111/ 1212211121212112221111111221111111111

1212211121212112221111111221111111111 Sigurd Ragnarson

1212211121212112221111111221111121111 Harald Hraericson

1212211121212112221111122112211111211 Henrik "Fuglefangeren" keiser i Tyskland

1212211121212112221111122112 211222111 Ludvig den stammende konge av Frankrike 846

 

38.ledd

121111111112121111222 11111111111111111 Olav Gudrødson

121111111112121111222 11111111111111121 Sigurd

12122111212121122211111111111111111111 Konrad "der Âlter"

12122111212121122211111111111111111112 Adelheid

12122111212121122211111111111212111111 Eoppa

12122111212121122211111111111212111211 Wihtred

12122111212121122211111111112121111111 Gudrød Halvdansson

12122111212121122211111111112121212111 Alof Ragnarson

12122111212121122211111111221111111111 Alpin konge av Kintyre

12122111212121122211111111222211111111 Bruno

12122111212121122211111111222211112111 Wigebart/12122111212121122211111111222211111111

12122111212121122211111112121121111 111 Sigurd Ring konge av Ringerike

1212211121212112221111111221 1111211111 Hraeric Radbart/1212211121212112221111111212112111111111

12122111212121122211111112211111211112 Auda/ 1212211121212112221111111212112111111112

1212211121212112221111122112 2112221111 Karl II "den skallete" konge av Frankrike 823

 

39.ledd

121111111112121111222111111111111111111 Gudrød Halvdansson

121221112121211222111111111111111111111 Welf

121221112121211222111111111111111111112 Heilwig av Sachsen

121221112121211222111111111112121111111 Ingild

121221112121211222111111111112121112111 Egbert konge av Kent

121221112121211222111 111111121211111111 Halvdan Eysteinson/ 121111111112121111222111111111111111111

121221112121211222111111112211111111111 Eocaidh IV Rinnamail

121221112121211222111111112222111121111 Wittekind I

12122111212121122211111112121121111 1111 Randver Hraericson

121221112121211222111111122111112111121 Ivar Vidfadmni

1212211121212112221111122112 21122211111 Ludvig I "den fromme" keiser i Frankrike 778

40.ledd

1211111111121211112221111111111111111111 Halvdan/ 12122111212121122211111111112121111111111

1211111111121211112221111111111111111112 Liv

1212211121212112221111111111111111111111 Ruthard

1212211121212112221111111111121211111111 Cenred

1212211121212112221111111111121211121111 Earconbert

1212211121212112221111111111121211121112 Sexburga

1212211121212112221111111111212111111111 Eystein Halvdanson

1212211121212112221111111122111111111111 Aodh Fionn av Agryll

1212211121212112221111111122221111211111 Werner

1212211121212112221111111221111121111211 Halvdan

1212211121212112221111122112211222111111 Karl den store keiser i Frankrike 747

 

41.ledd

12111111111212111122211111111111111111111 Eystein/ 121221112121211222111111122111112111121111

12111111111212111122211111111111111111112 Hild/ 121221112121211222111111122111112111121112

12111111111212111122211111111111111111121 Dag

12122111212121122211111111111212111111111 Ceolwald

12122111212121122211111111111212111211111 Eadbald

12122111212121122211111111111212111211112 Emma

12122111212121122211111111221111111111111 Eocaidh III

12122111212121122211111111222211112111111 Theodorus

1212211121212112221111111221 1111211112111 Harald

1212211121212112221111122112 2112221 111111 Pipin den lille frankernes konge

 

 

42.ledd

121111111112121111222111111111111111111111 Halvdan Hvitbein

121111111112121111222111111111111111111112 Åsa

121111111112121111222111111111111111111121 Eirik Agnarson

121221112121211222111111111112121111111111 Cuthwulf

121221112121211222111111111112121112111111 Ethelbert I

121221112121211222111111112211111111111111 Eocaidh II

121221112121211222111111112222111121111111 Sigismund

121221112121211222111111122111112111121111 Valdar

121221112121211222111112211221122211111111 Karl Martel major domus for Frankrike

43.ledd

1211111111121211112221111111111111111111111 Olav Tretelgja

1211111111121211112221111111111111111111112 Solva

1211111111121211112221111111111111111111121 Eistein Hardråde

1211111111121211112221111111111111111111211 Agnar

1212211121212112221111111111121211111111111 Cuthwine

1212211121212112221111111111121211121111111 Eormenric

1212211121212112221111111122111111111111111 Domangart

1212211121212112221111111122221111211111111 Berthold

1212211121212112221111111221111121111211111 Hroar

1212211121212112221111122112 21122211111111 1 Pipin av Herstal major domus for Frankrike 645

44.ledd

12111111111212111122211111111111111111111111 Ingjald Illråde

12111111111212111122211111111111111111111112 Gauthild

12111111111212111122211111111111111111111121 Halvdan Gulltann

12111111111212111122211111111111111111112111 Sigtrygg

12122111212121122211111111111212111111111111 Cealwin

12122111212121122211111111111212111211111111 Octa

12122111212121122211111111221111111111111111 Fergus Mor MacEarca

12122111212121122211111111222211112111111111 Budic

12122111212121122211111112211111211112111111 Halvdan / 1211111111121211112221111111111111111111111211122

12122111212121122211111221122112221111111111 Anchises, markgreve av Schelde

12122111212121122211111221122112221111111112 Pipin av Herstal s mor, datter av Pipin den eldre

45.ledd

121111111112121111222111111111111111111111111 Braut Anund

121111111112121111222111111111111111111111121 Algaut

121111111112121111222111111111111111111111211 Solve

121221112121211222111111111112121111111111111 Cynric

121221112121211222111111111112121112111111111 Aeric Aesc

121221112121211222111111112211111111111111111 Muireadach

121221112121211222111111112211111111111111112 Earca

121221112121211222111111112222111121111111111 Childeric

121221112121211222111111122111112111121111111 Frode

121221112121211222111111122111112111121111112 Hilda

121221112121211222111112211221122211111111111 Clotare II konge av Frankrike

121221112121211222111112211221122211111111112 Datter av St. Arnolf

1212211121212112221111122112 21122211111111 121 Pipin den eldre rikshovmester av Austrasia

 

46.ledd

1211111111121211112221111111111111111111111111 Ingvar

1211111111121211112221111111111111111111111211 Gautrek

1211111111121211112221111111111111111111112111 Solvar

1212211121212112221111111111121211111111111111 Creoda

1212211121212112221111111111121211121111111111 Ochta av Kent

1212211121212112221111111122111111111111111111 Eoghan

1212211121212112221111111122221111211111111111 Hutugast av Saksen

1212211121212112221111111221111121111211111111 Fridleif

1212211121212112221111122112211222111111111121 St. Arnolf Major Domus (hoffsjef i Frankrike)

 

47.ledd

12111111111212111122211111111111111111111111111 Eystein Adilsson

12111111111212111122211111111111111111111112111 Gaut

12122111212121122211111111111212111111111111111 Cerdic

12122111212121122211111111111212111211111111111 Hengest av Kent og Saksen /1212211121212112221111111122221111211111111111

12122111212121122211111111221111111111111111111 Niall Mor Naoi-Ghiallach

12122111212121122211111112211111211112111111111 Frode

12122111212121122211111221122112221111111111211 St. Arnoldus markgreve av Schelde (senere bisp.)

 

48.ledd

121111111112121111222111111111111111111111111111 Adils

121111111112121111222111111111111111111111111112 Yrsa Olavsdottir

121111111112121111222111111111111111111111121111 Olav/ 1211111111121211112221111111111111111111111111121

121111111112121111222111111111111111111111121112 Helgi/ 1211111111121211112221111111111111111111111111122

121221112121211222111111111112121111111111111111 Elesa

121221112121211222111111111112121112111111111111 Witta

121221112121211222111111112211111111111111111111 Eochaidh Mugmedon

121221112121211222111111122111112111121111111111 Dan

121221112121211222111112211221122211111111112111 Ausbert

121221112121211222111112211221122211111111112112 Brithildis

 

49.ledd

1211111111121211112221111111111111111111111111111 Ottar

1212211121212112221111111111121211111111111111111 Elsa

1212211121212112221111111111121211121111111111111 Withgils

1212211121212112221111111122111111111111111111111 Muireadach Tireach

1212211121212112221111111221111121111211111111111 Olav

1212211121212112221111122112211222111111111121111 Ferrolus hertug av Moselle

1212211121212112221111122112211222111111111121121 Clothary konge av Frankrike

 

50.ledd

12111111111212111122211111111111111111111111111111 Egil

12122111212121122211111111111212111111111111111111 Gave

12122111212121122211111111111212111211111111111111 Vægdæg

12122111212121122211111111221111111111111111111111 Fiacha Srabhteine

12122111212121122211111112211111211112111111111111 Vermund

12122111212121122211111221122112221111111111211111 Sigimerus konge av Frankrike

 

51.ledd

121111111112121111222111111111111111111111111111111 Aun

121221112121211222111111111112121111111111111111111 Uvigg

121221112121211222111111111112121112111111111111111 Odin 12122111212121122211111111111212111111111111111111111111/

121221112121211222111111122111112111121111111111111111111

121221112121211222111111111112121112111111111111112 Frigg 219

12122111212121122211111111111212111111111111111111111112/

121221112121211222111111122111112111121111111111111111112

121221112121211222111 111112211111111111111111111111 Cairbre Liffechar

121221112121211222111111122111112111121111111111111 Frodi

121221112121211222111112211221122211111111112111111 Clodio konge av Frankrike

 

 

52.ledd

1211111111121211112221111111111111111111111111111111 Jorund

1212211121212112221111111111121211111111111111111111 Freawine

1212211121212112221111111111121211121111111111111111 Frithuwald (Bor)

1212211121212112221111111111121211121111111111111112 Beistla

1212211121212112221111111111121211121111111111111121 Cadwalladar (Tigranes II av Frygia)

(1212211121212112221111111111121211121111111111111122) (Kleopatra)

1212211121212112221111111122111111111111111111111111 Cormac Ulfada MacArt

1212211121212112221111111221111121111211111111111111 Håvar

1212211121212112221111122112211222111111111121111111 Pharamund 1.konge av Frankrike

1212211121212112221111122112211222111111111121111112 Argotta

 

53.ledd

12111111111212111122211111111111111111111111111111111 Yngve (ynglingeættens stamfar)

121221112121211222111 11111111212111111111111111111111 Frjodigar

12122111212121122211111111111212111211111111111111111 Frealaf

12122111212121122211111111111212111211111111111111111 Artavazses II

12122111212121122211111111111212111211111111111111211 Lleuver Mawr

12122111212121122211111111111212111211111111111111212 Gwladys

121221112121211222111 11111221111111111111111111111111 Art Eanfhear

1212211121212112221111111221 1111211112111111111111111 Fridleif

1212211121212112221111111221 1111211112111111111111112 N. Sveigdesdatter

12122111212121122211111221122112221111111111211111121 Genebald frankernes hertug under Roma

 

54.ledd

121111111112121111222 111111111111111111111111111111111 Alrek

121221112121211222111 111111112121111111111111111111111 Brandr

121221112121211222111111111112121112111111111111111111 Frithuwulf

121221112121211222111111111112121112111111111111112211 Coel

121221112121211222111 111112211111111111111111111111111 Conn Ceadcathanach

121221112121211222111111122111112111121111111111111111 Frodi

121221112121211222111111122111112111121111111111111121 Sveigdes

121111111112121111222111111111111111111111111111111111111111111

121221112121211222111111122111112111121111111111111122 Vana

121111111112121111222111111111111111111111111111111111111111112

121221112121211222111112211221122211111111112111111211 Dagobert frankernes hertug under Roma

 

55.ledd

1211111111121211112221111111111111111111111111111111111 Agne

1212211121212112221111111111121211111111111111111111111 Bældæg (Balder)

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111 Finn

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111 Cyllin konge av Saluria

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111 Felim Rachtmar

1212211121212112221111111221111121111211111111111111111 Fridleif

1212211121212112221111111221111121111211111111111111211 Fjolne

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111 Clodius frankernes konge under Roma

 

56.ledd

121111111112121111222 11111111111111111111111111111111111 Dag

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111 Folewaldus

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111 Caradoc konge av Saluria

121221112121211222111 11111221111111111111111111111111111 Tuathal Teachtmar

12122111212121122211111112211111211112111111111111111111 Skjold

12122111212121122211111112211111211112111111111111112111 Frøy

12122111212121122211111112211111211112111111111111112112 Gjerd

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111 Theodomir frankernes konge

 

 

57.ledd

121111111112121111222 111111111111111111111111111111111111 Dygve

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111 Flokwald

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111 Bran konge av Saluria

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111 Fiacha Fionn Ola

121221112121211222111111122111112111121111111111111121111 Njord

121221112121211222111111122111112111121111111111111121121 Gymne

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111 Richimer II frankernes konge

 

58.ledd

1211111111121211112221111111111111111111111111111111111111 Domar

1211111111121211112221111111111111111111111111111111111112 Drott

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111 Gudolfr

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111 Ceri Hir Lyngwya

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111 Feradach Fionn Feachtnach

1212211121212112221111111221111121111211111111111111211111 Farnakes

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111 Clodimir V frankernes konge

 

59.ledd

12111111111212111122211111111111111111111111111111111111111 Domalde

12111111111212111122211111111111111111111111111111111111121 Danp

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111 Jat

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111 Caid

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111 Crimthann Niadh

12122111212121122211111112211111211112111111111111112111111 Mithradates VI Eupator -132

12122111212121122211111112211111211112111111111111112111112 Kleopatra av Syria -140

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111111 Dagobert IV frankernes konge

 

60.ledd

121111111112121111222111111111111111111111111111111111111111 Visbut

121111111112121111222111111111111111111111111111111111111211 Rig

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111 Teatwa

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111 Arch

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111 Lughaidh Sriabhn Dearg

121221112121211222111111122111112111121111111111111121111111 Mithradates V Euergetes

121221112121211222111111122111112111121111111111111121111112 Laodike av Syria

121221112121211222111111122111112111121111111111111121111121 Anthiokus VIII Grypos av Syria

121221112121211222111111122111112111121111111111111121111122 Kleopatra Tryphania

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111 Walter frankernes konge

 

61.ledd

1211111111121211112221111111111111111111111111111111111111111 Vanlande

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111 Bjåf

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111 Meirion

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111111 Fineamhas

1212211121212112221111111221111121111211111111111111211111111 Anthiokus IV Epifanes -210

1212211121212112221111111221111121111211111111111111211111221 Ptolemaios VII Euergetes - 185

1212211121212112221111111221111121111211111111111111211111222 Cleopatra III

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111111 Clodius III frankernes konge

 

62.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111 Skjold

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111 Ceraint

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111 Eochaidh Feidlioch

12122111212121122211111112211111211112111111111111112111111111 Antikhus III den Store

12122111212121122211111112211111211112111111111111112111112211 Ptolomaios V Epiphanes

12122111212121122211111112211111211112111111111111112111112212 Cleopatra I

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111111111 Bertlierus frankernes konge

 

63.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111 Hroll Krakl

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111 Greidiol

121221112121211222111111122111112111121111111111111121111111111 Seleucus II

121221112121211222111111122111112111121111111111111121111122111 Ptolomaios III Euergetes

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111 Fionn

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111 Hilderic frankernes konge

 

64.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111 Helge

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111 Dingad

1212211121212112221111111221111121111211111111111111211111111111 Anthiokus II Theos

1212211121212112221111111221111121111211111111111111211111221111 Ptolomaios II Philadelphius

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111111111 Fionnlogh

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111111111 Hilderic frankernes konge

 

65.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111 Halvdan

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111 Avyn

12122111212121122211111112211111211112111111111111112111111111111 Anthiokus I Soter

12122111212121122211111112211111211112111111111111112111112211111 Ptolomaios I av Egypt

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111 Roighean Ruadh

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111111111111 Surmo frankernes konge

 

66.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111 Frode

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111 Albon

121221112121211222111111122111112111121111111111111121111111111111 Seleucus

121221112121211222111111122111112111121111111111111121111122111111 Lagus

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111 Asaman Eahmna

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111 Surmo frankernes konge

 

67.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111 Fridleif

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111 Brywlais

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111111111111 Eanna Aigneach

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111111111111 Farabert frankernes konge

 

68.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111 Frode den fredsæle

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111111 Ceraint Feddw

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111 Aongus Tuirmeach Teamrach

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111111111111111Clodimir IV frankernes konge

 

69.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111 Dan "den stolte"

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111 Berwyn

121221112121211222111 111112211111111111111111111111111111111111111111 Eochaidh Altleathan

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111111Marrcomir IV frankernes og britenes konge

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111112 Athiloa britisk prinsesse

 

70.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111 Olav "den ydmyke"

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111Morgan

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111111111111111Olioll Casfiachlach

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111111111111121 Soilus britisk konge

 

71.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111Vermund "den vise"

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111111111Bleddyn

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111Conla Caomh

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111111111111121 Soilus britisk konge

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111111111111111211Marius britisk konge

 

72.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111Frode

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111111Rhun

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111 Iaran Gleofathach

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111112111Aminagus britisk konge

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111112112 Genissea

 

73.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111Hermod

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111 Idwal

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111Melg Molbthach

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111111111111121121Claudius romersk keiser

 

74.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111 Itermon

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111111111111 Llywarch

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111111111111111111 Cochhach Caolbreagh

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111111111111111211212 Agrippina

75.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111 Hathra

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111111111 Calchwynydd

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111111 Ugaine Mor

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111112112121 Marcus Agrippa

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111112112122 Julia

76.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111 Hwala

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111 Enir Fardd

121221112121211222111 111112211111111111111111111111111111111111111111111111 Eochaidh Buidh

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111111111111121121221 Augustus Cæsar keiser av Roma f. 63 f.kr.

77.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111 Bedwig

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111111111111111 Ithel

121221112121211222111 1111122111111111111111111111111111111111111111111111111 Duach Ladbrach

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111111111111111211212211 Cajus Octavius senator

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111111111111111211212212 Julia

 

78.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111 Seskef av Danmark

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111111111111 Llarian

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111111111 Fiacha Tolgrach

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111112112122121 Gaius

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111112112122122 Julia Cæsar

 

79.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111 Magi

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111 Teuged

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111 Muireadach Bolgach

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111111111111121121221221 Lucius Julius Cæsar, consul

80.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111 Moda

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111111111111111111 Llyfeinydd

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111 Simon Breac

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111111111111111211212212211 Lucius Julius Cæsar

81.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111 Vingener

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111111111111111 Peredur

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111 Aedan Glas

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111112112122122111 Sextus Julius Cæsar, consul

82.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111 Vingethorr

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111 Gwerydd

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111 Nuadhas Fionnfail

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111111111111121121221221111 Sextus Julius Cæsasr, tribun i Roma

83.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111 Einridi

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111111111111111111111 Ithon

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111 Gialcadh av Irland

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111111111111111211212212211111Lucius Julius Cæsar

84.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111 Loridi

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111111111111111111 Cymryw

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Olioll Olchaoin

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111112112122122111111 Nurnerius Julius Cæsar

85.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111 Thor av Trakia

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111112 Sif

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111 Brwt

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Siorna Salaghalach av Irland

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111111111111121121221221111111 Lucius Julius Libo, consul

86.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111 Troan av Troja

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111 Selys Hen

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Dein

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111111111111121121221221111111 Lucius Julius Libo d.e.

87.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111 Priam av Troja

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111111111111111111111111 Annyn Tro

121221112121211222111 1111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Rotheachta av Irland

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111111111111111211212212211111111 Iulus av Troja

88.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111 Laomedon av Troja

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111111111111111111111 Brydain hertug av Cornwall

121221112121211222111 11111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Maoin

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111112112122122111111111 Aeneas av Troja og Dardania

121221112121211222111112211221122211111111112111111211111111111111112112122122111111112 Dido I av Karthago

89.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ilus av Troja

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111 Aedd Mawr hertug av Cornwall

121221112121211222111 111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Aongus Olmucach av Irland

1212211121212112221111122112211222111111111121111112111111111111111121121221221111111111 Ankhises av Toja

12122111212121122211111221122112221111111111211111121111111111111111211212212211111111112 Venus

 

90.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tros av Troja

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111111111111111111111111111 Antonius hertug av Cornwall

121221112121211222111 1111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Fiacha Lamhrain av Irland

 

91.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111 Erichtonius av Dardania

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 111111111

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111111111111111111111111 Gorwst konge av Britannia

121221112121211222111 11111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smiomghall

92.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Dardanus

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111111111111111111111111 Riwallon konge av Britannia

121221112121211222111 111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Eanbrotha

93.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Zerah (Zeus)

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111 2 Elektra

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111 Cunedda konge av Britannia

121221112121211222111 111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 Tigernmas av Irland

94.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Judah (gjennom Parez jødenes stamfar)

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111112 Tamar

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111 21 Epher (Atlas) 121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111121 

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111111111111111111111111111111 Henwin hertug av Cambria og Cornwall

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111111111111111111111111111112 Ragan

121221112121211222111 111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 Follain

 

95.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Jacob (Israel - israelernes stamfar)

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111112 Leah

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211 Abraham

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111

212 Sarah

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111111111111111111111111111 Bleddud hertug av Cambria og Cornwall

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111111111111111111111111121 Llyr (Lear) konge av Britannia

121221112121211222111 111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Eitrial av Irland

96.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Isaac

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111111112 Rebekah

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111 Terah

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111 Aser hertug av Cambria og Cornwall

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111211 Bladud konge av Britannia

121221112121211222111 1111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Irial Faidh av Irland

97.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111 Nahor

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111111111111111111111111111111111 Cingen hertug av Cambria og Cornwall

12122111212121122211111111111212111211111111111111221111111111111111111111111111111111111112111 Lud Rudibas konge av Britannia

121221112121211222111 11111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Heremon av Irland

98.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111 Serug

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111111111111111111111111111111 Dyfnwal Hen hertug av Cambria og Cornwall

121221112121211222111111111112121112111111111111112211111111111111111111111111111111111111121111 Lleon konge av Britannia

121221112121211222111 111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Milesius av Spania

 

99.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111 Reu

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 Gorbonian hertug av Cambria og Cornwall

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111211111 Brutus Darian Las konge av Britannia

121221112121211222111 1111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Bile av Spania

100.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111 Peleg

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 1 Camber hertug av Cambria og Cornwall

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111211111 1 Efroc konge av Britannia

121221112121211222111 1111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 Breoghan av Spania

101.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111 Heber (hebreernes stamfar)

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 11 Brut konge av Britannia (britenes stamfar)

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111211111 11111

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111211111 11 Member konge av Britannia

121221112121211222111 1111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 Bratha av Galicia

102.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111 Shelah

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 111 Silvius

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111211111 111 Madoc konge av Britannia

121221112121211222111 1111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 Deagh av Gothia

103.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111 Cainan

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 1111 Iulus Ascanius konge av Alba Longa

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111211111 1111 Locrine konge av Britannia

121221112121211222111 1111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 Areadh av Gothia

 

104.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111 Arphaxad

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 11111 Aeneas konge av Latium

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 1112 Creusa

121221112121211222111 1111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 Alladh av Gothia

105.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111111 Shem (semittenes stamfar)

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112 Sedeqetelebab

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 111111 Anchises

121221112121211222111 1111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Nuadhad

106.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111111 Noah

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111112 Emzara

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121 Eliakim

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111121

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 Capys

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 1111112 Themiste

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Nenuall av Gothia

107.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111111 Lamech

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111112 Betenos

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111122 Rakel

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111211 Methuselah

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111111111

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111111221

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111212 Edna

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 Assaracus

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Febric Glas av Gothia

 

108.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111111121 Barakiil

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111111122 Elishaa

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112111 Enoch

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111111221

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112112 Edni

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111111222

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111112111

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112121 Azariel

1212211121212112221111111111121211121111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 Tros

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Agnan Fionn av Gothia

109.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111111211 Elimelech

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121111 Jared

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121211

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121112 Baraka

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121212

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121121 Danel

121221112121211222111 1111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Heber Glunfionn av Gothia

110.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111211111 Mahalalel

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111211211

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111211112 Dinah

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111211212

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111211121 Rashujal

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Lamhfionn av Gothia

111.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112111111 Cainan

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121112111

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112111112 Mualeleth

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121112112

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112111121 Barakiel

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112111211 Enan

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Agnan av Skytia

 

112.ledd

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121111111 Enosh

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121111121

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121111211

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121111112 Naom

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121111122

12122111212121122211111111111212111211111111111111111111111111111111111111111111111111111121111111111121111212

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tait av Skytia

113.ledd

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111211111111 Seth

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111211111121

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111211111112 Akilia

121221112121211222111111111112121112111111111111111111111111111111111111111111111111111111211111111111211111122

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ogaman av Skytia

114.ledd

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112111111111 Adam

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112111111121

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112111111112 Eva

1212211121212112221111111111121211121111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111112111111122

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Beouman av Skytia

115.ledd

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Heber Scot av Skytia

116.ledd

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Sru

117.ledd

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Easru

118.ledd

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Gathelus

119.ledd

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Niul Nemnaig

120.ledd

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Phoeniusa Farsaidh

 

121.ledd

121221112121211222111111112211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Baoth

122.ledd

1212211121212112221111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Magog

123.ledd

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Japhet

12122111212121122211111111221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112 Adatoneses

 

124.ledd til 132.ledd se 106.ledd til 114.ledd

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: lilloe-o@online.no

Tibake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektside

http://www.namiko.no/hest%2520kopi.gif