Iver Olsen og Karen Marie Biermanns etterslekt i Norge

http://namiko.no/IverOlsen_small.gifwpe11664.gif (57145 byte)1. Iver Olsen og Karen Marie Biermann
Iver Olsen, født i Biri 6.juli 1804. Brukseier og gårdbruker. Eier av  Sandaker mølle med Sandakerbakken, Østre Grefsen, Voldsløkken, Lilleåsen, Midtodden deler av Bakke, Bjølsen m.fl. Startet flere bedrifter og foreninger, deriblant Akers Sparebank og Akerselvens Brukseierforening. Eide Østlandets første dampmaskin og Norges første fiskeklekkeri. Gift 10.november 1836 med Karen Marie Biermann, født på Dæhlenengen, 7.mars 1813. Deres 11 barn: Anne Carine Olsen, Johanne Fredrikke Olsen, Ole Andreas Olsen, Ole Andreas Olsen, Iver Bredo Olsen, Johan Fredrik Olsen, Christian Olsen, Harald Olsen, Stener Olsen, Ingeborg Marie Olsen.

1.1 Anne Carine Olsen gift med Carl Arnt Arnesen
Anne Carine Olsen, født på Sandakebakken i Vestre Aker 12.august 1837. Gift 10.desember 1860 med gårdbruker på Disen i Østre Aker Carl Arnt Arnesen, født 16.april 1832. Deres 9 barn: Harald Arnesen, Karen Marie Arnesen, Anna Johanne Arnesen, Iver Bredo Kristian Arnesen, Arne Sigurd Arnesen, Ingeborg Birgithe Arnesen, Ingeborg Birgithe Arnesen, Haakon Arnesen

1.1.1 Harald Arnesen gift med Hilda Tønsberg
Harald Arnesen, f. på Disen i Østre Aker 26.1.1862. Lege og overlege ved Dikemark asyl. Gift 4. september 1890 med Hilda Tønsberg, f. 26.august 1861. Deres sønn: Einar Frithjof Arnesen

1.1.1.1 Einar Frithjof Arnesen gift med Elsa Gundersen
Einar Frithjof Arnesen, født 3.oktober 1891. Forretningsmann i Oslo. Gift 8.september 1927 med Elsa Gundersen, født 5.september 1899. Deres to døtre: Brit Arnesen og Gerd Arnesen

1.1.1.1.1 Brit Arnesen gift med Thorvald Faye Klaveness
Brit Arnesen, født 2.august 1928. Gift 21.desember 1950 med skipsmegler og skipsreder Thorvald Faye Klaveness, født 7.juni 1913. Deres tre barn: Helle Klaveness, Hanne-Britt Klaveness, Torvald Morten Klaveness, Trond Harald Klaveness

1.1.1.1.1.1 Helle Cecilie Klaveness gift med Endre Sund
Helle Cecilie Klaveness, født 24.september 1951. Gift 19.juni 1975 med Endre Sund. Skilt. Deres datter: Tirill Klaveness Sund

1.1.1.1.1.1.1 Tirill Klaveness Sund
Tirill Klaveness Sund, født 19.januar 1978

1.1.1.1.1.2 Hanne-Britt Klaveness
Hanne-Britt Klaveness, født 3.april 1954. Samboer med Gilberto Morales fra Guatemala. Deres døtre: Luisa Klaveness, Hilda Klaveness

1.1.1.1.1.2.1 Luisa Klaveness
Luisa Klaveness, født 3.februar 1980

1.1.1.1.1.2.2 Hilda Klaveness
Hilda Klaveness, født 15.april 1985

1.1.1.1.1.3 Torvald Morten Klaveness
Torvald Morten Klaveness, født 4.februar 1958 død 24.august 1985

1.1.1.1.1.4 Trond Harald Klaveness 
Trond Harald Klaveness, født 19.mai 1964. Direktør Thorvald Klaveness gruppen. Gift 19.november 1994 med Anne Marie Xara Brazil Bjerke, født 5.april 1964.

1.1.1.1.2 Gerd Arnesen gift med Rolf Ranik Halle
Gerd Arnesen, født 16.juli 1931. Gift med foretningsmann i Montreal Rolf Ranik Halle, født 15.desember 1930. Deres Barn: Monique Halle, Finn Ranik Halle

1.1.1.1.2.1 Monique Halle
Monique Halle, født 5.mars 1960, etterslekt i Canada

1.1.1.1.2.2 Finn Ranik Halle
Finn Ranik Halle, født 9.august 1962

1.1.2 Karen Marie Arnesen gift med Georg Wenström
Karen Marie Arnesen, født 22.november 1863. Gift 12.august 1883 med  Georg (Göran) Wenström. Ingeniør og direktør i Svenska elektr. aktiebolaget. Født 4.juni 1857 i Östgötland. Deres 6 barn: Karl Wilhelm Wenström, Astri Wenström, Per Jonas Wenström, Kurt Göran Wenström, Karin Wenström og Margaretha Wenström

1.1.3. Anna Johanne Arnesen gift med Henrik Fernander
Anna Johanne Arnesen, født 11.juli 1865. Gift 16.mai 1885 med ingeniör Henrik Fernander i Stockholm. Deres sønn: Thure Fernander

1.1.3.1 Thure Fernander
Thure Fernander født 24.august 1887, død som barn

1.1.4. Ivar Bredo Kristian Arnesen gift med 1. Elsa de Besche, 2. Johanne Apenæs
Ivar Bredo Kristian Arnesen, født 10.mars 1867. Gårdbruker på Disen i Østre Aker. Gift 1.gang med Else de Besche + 1907, gift 2. gang 1908 med Johanne Apenæs f. de Besche. Datter: Sigrid Apenæs Arnesen (adp)

1.1.4.1a Sigrid Apenæs Arnesen gift med Birger Sevaldsen
Sigrid Apenæs Arnesen, født 2.mai 1898. Gift med offiser Birger Sevaldsen født 15.oktober 1890. Deres to barn: Bjørg Aase Catharina Sevaldsen og Ivar Odd Bredo Sevaldsen

1.1.4.1.1a Bjørg Aase Catharina Sevaldsen gift med Kristoffer Berg
Bjørg Aase Catharina Sevaldsen, født 13.oktober 1925. Gift 30.juni 1956 med revisor Kristoffer Berg i Kristiansand. Deres to sønner: Birger Ola Berg og Håkon Berg 

1.1.4.1.1.1a Birger Ola Berg  sambo med Kristin Broen
Birger Ola Berg, født 14. juni 1957. Konsulent, bosatt i Kristiansand S. To sønner: Kristoffer Broen Berg og Martin Broen Berg

1.1.4.1.1.1.1a  Kristoffer Broen Berg
Kristoffer Broen Berg, født 5.februar 1995

1.1.4.1.1.1.2a Martin Broen Berg
Martin Broen Berg, født 30.august 1997

1.1.4.1.1.2a Håkon Berg sambo med Lilja Neergaard
Håkon Berg, født 20.august 1959. Sivilingeniør innen datakommunikasjon. Samboer med Lilja Neergaard designer i Reklamebyrå. Samboerskapet opphørt. Barn: Katarina Berg Neergaard og Magnus Berg Neergaard

1.1.4.1.1.2.1a Katarina Berg Neergaard
Katarina Berg Neergaard, født 5.januar 1992

1.1.4.1.1.2.2a Magnus Berg Neergaard
Magnus Berg Neergaard, født 9.august 1995

1.1.4.1.2a Ivar Odd Bredo Sevaldsen gift med Lies Thomsen
Ivar Odd Bredo Sevaldsen, født i Oslo 28.mars1928. Gift 29.desember 1953 med Lies Thomsen, født 1.november 1927 i Danmark. Deres tre døtre: Sigrid Sevaldsen,  Anne-Catharina Sevaldsen og Elisabeth Birgitte Sevaldsen

1.1.4.1.2.1a Sigrid Sevaldsen gift med Frank Andersen
Sigrid Sevaldsen, født 2. mai 1955. Tannlegeassistent. Gift med Frank Andersen. Barn: Alexander Andersen

1.1.4.1.2.1.1a Alexander Andersen
Alexander Andersen

1.1.4.1.2.2a Anne-Catharina Sevaldsen gift
Anne-Catharina Sevaldsen, født 28.juni 1958. Sekretær

1.1.4.1.2.3a Elisabeth Birgitte Sevaldsen
Elisabeth Birgitte Sevaldsen

1.1.5 Arne Sigurd Arnesen
Arne Sigurd Arnesen, født i Aker 15.april 1868 død 1869

1.1.6  Arne Sigurd Arnesen gift med Gerda Elisabeth Fries
Arne Sigurd Arnesen, født i Aker  4.mars 1870. Direktør ved Rasch och Arnesens Papperbolag i Malmö. Gift 31.mai 1909 med Gerda Elisabeth Fries, født 31.mai 1883. Deres tre barn: Carl Arnt Arnesen, Rannveig Maren Sara Elisabeth Arnesen og Gunvor Karine Gerda Mathilde Arnesen

1.1.6.1 Carl Arnt Arnesen gift med Brita Löfberg
Carl Arnt Arnesen, født i Askersund 3.juni 1910. Direktør Rasch og Arnesen i Malmø. Gift 25.mai 1938 med Brita Löfberg, født 3.desember 1912. Tre barn med etterslekt i Sverige.

1.1.6.2 Rannveig Maren Sara Elisabeth Arnesen gift med Karl Gustav Dahlgren
Rannveig Maren Sara Elisabeth Arnesen,
født i Malmö 30.juni 1912.  Gift 21.september 1935 med dr.med Karl Gustav Dahlgren, født 24.oktober 1909 i Malmö. Tre barn med etterslekt i Sverige

1.1.7 Ingeborg Birgitte Arnesen
Ingeborg Birgitte Arnesen, født på Disen i Østre Aker 6.august 1972. Død 19.desember 1875.

1.1.8 Ingeborg Birgitte Arnesen gift med Vilhelm Heinrich Eduard Hildisch
Ingeborg Birgitte Arnesen, født på Disen i Østre Aker 6.november 1875. Gift i Aker 16.mai 1896 med Vilhelm Heinrich Eduard Hildisch, født i Aker 5.november 1870. Drev eksport og import firma i Lund i Sverige. 5 barn med etterslekt i Sverige

1.1.9 Haakon Carl Andreas Arnesen gift med Inez Johanson
Haakon Carl Andreas Arnesen, født på Disen i Østre Aker 11.mai 1877. Direktør Axel Bodén A/B i Örebro. Gift i Stockholm 12.november 1913 med Inez Johanson. 5 barn med etterslekt i Sverige.

1.2 Johanne Frederikke Olsen
Johanne Frederikke Olsen, født 13.juni 1839. Død 29.november 1845.

1.3 Ole Andreas Olsen
Ole Andreas Olsen, født 16.mai 1841, død 5.januar 1842

1.4 Ole Andreas Olsen
Ole Andreas Olsen, født i Aker 26.februar 1843. Bruksbestyrer ved Sandaker Mølle. Død 13.oktober 1889

1.5 Iver Bredo Olsen gift med Thora Lilloe
Iver Bredo Olsen, født på Sandakerbakken i Vestre Aker 29.november 1844. Brukseier Østre og Vestre Grefsen (Grefsen Hovedgård). Gift 10.november 1877 med Thora Lilloe, født på Vestre Grefsen i Vestre Aker 29.september 1846. Deres tre sønner: Thorleif Lilloe-Olsen, Ole Andreas Lilloe-Olsen og Iver Bredo (Lilloe)-Olsen

1.5.1 Thorleif Lilloe-Olsen
Thorleif Lilloe-Olsen født 1881 på Østre Grefsen i Vestre Aker. Døde av tuberkulose som student 1905.

1.5.2 Ole Andreas Lilloe-Olsen gift med Fanny Rebekka Stalsberg
Ole Andreas Lilloe-Olsen født 28.april 1883 på Østre Grefsen i Vestre Aker. Gårdbruker Vestre Grefsen. Gift 16.mars 1910 med Fanny Rebekka Stalsberg, født på Brekke i Maridalen 25.desember 1887. Deres fire barn: Aslaug Thora Stalsberg Lilloe-Olsen, Fanny Lilloe-Olsen, Ole Petter Lilloe-Olsen og Tore Fredrik Stalsberg Lilloe-Olsen.

1.5.2.1 Aslaug Thora Stalsberg Lilloe-Olsen gift med Harald Horn
Aslaug Thora Stalsberg Lilloe-Olsen født 2.februar 1911. Gift 17.mai 1944 med Grosserer og handelsmann Harald Horn, født 25.oktober 1909. Eier av gården Grøstad i Undrumsdal. Deres to sønner: Anders Horn og Hans Petter Horn.

1.5.2.1.1 Anders Horn gift med Liv 
Anders Horn, født på Grefsen 21.juli 1945 

1.5.2.1.1.1  Kristine Horn

1.5.2.1.1.2 Elin Horn

1.5.2.1.2 Hans Petter Horn gift med Målfrid
Hans Petter Horn, født 25.juli 1947

1.5.2.1.2.1  Martin Horn

1.5.2.1.2.2 Erik Horn

1.5.2.2 Fanny Lilloe-Olsen gift med 1. Børre Mørk, 2. Nils Natvig
Fanny Lilloe-Olsen, født 10.april 1917. Kunstner og lærer på Statens kunst og håndverksskole. Barnløs.

1.5.2.3 Ole Petter Lilloe-Olsen gift med 1. Liv Haavaldsen, 2. Irene Stub
Ole Petter Lilloe Lilloe-Olsen, født 17.april 1919. Sivilingeniør og direktør i Kværner Varme AS. Eier av Vesle Grefsen. Gift 1. gang 4.desember 1948 med Liv Haavaldsen. Gift 2. gang 16.mars 1957 med Irene Stub. Deres to sønner: Ole Andreas Lilloe-Olsen og Thomas Lilloe-Olsen.

1.5.2.3.1 Ole Andreas Lilloe-Olsen gift med Kjersti Aas
Ole Andreas Lilloe-Olsen, født 5.oktober 1957. Landbruks-og ressursøkonom i Norges Bondelag. Gift 5.mai 1984 med Kjersti Aas. Rådgiver i Justisdepartementet. Deres barn: Marius Aas Lilloe-Olsen, Marte Aas Lilloe-Olsen, Ole Petter Lilloe-Olsen og Fanny Marie Lilloe-Olsen.

1.5.2.3.1.1 Marius Aas Lilloe-Olsen samboer med Elin Maria Wall
Marius Aas Lilloe-Olsen, født 18.juli 1980, samboer med Elin Maria Wall, født 18.januar 1981 i Katrineholm. En sønn: Ole Noah Aas Lilloe-Wall.

1.5.2.3.1.1.1 Ole Noah Aas Lilloe-Wall
Ole Noah Aas Lilloe-Wall, født 3.desember 2008 i Oslo.

1.5.2.3.1.1 Marte Aas Lilloe-Olsen
Marte Aas Lilloe-Olsen, født 27.desember 1984

1.5.2.3.1.3 Ole Petter Lilloe-Olsen samboer med Isabel Desireé Skog
Ole Petter Lilloe-Olsen, født 24.september 1986. Samboer med Isabel Desireé Pedersen. En datter: Emelie Aurora Lilloe-Skog

1.5.2.3.1.3.1 Emely Aurora Lilloe-Skog
Emely Aurora Lilloe-Skog, født 5.oktober 2009 i Tromsø.

1.5.2.3.1.3 Fanny Marie Lilloe-Olsen
Fanny Marie Lilloe-Olsen, født 10.september 1989

1.5.2.3.2 Thomas Lilloe-Olsen gift 1. Vibeke Laulund, 2. Nina Helene Oset
Thomas Lilloe-Olsen, født 12.januar 1959. Tok slektsnavnet Lilloe. Siviløkonom i YS. Gift først med Vibeke Laulund flyvertinne i SAS. Gift andre gang med Nina Helene Oset fra Søndre Oset i Maridalen. Barn med Vibeke Laulund: Christoffer Lilloe, Madeleine Lilloe og Jonathan Lilloe.

1.5.2.3.2.1 Christoffer Lilloe
Christoffer Lilloe, født 19.november 1987

1.5.2.3.2.2 Madeleine Lilloe
Madeleine Lilloe, født 20.juli 1990

1.5.2.3.2.3 Jonathan Lilloe
Jonathan Lilloe, født 28.april 1995

1.5.2.4 Tore Fredrik Stalsberg Lilloe-Olsen gift med Gerd Skaarer
Tore Fredrik Stalsberg Lilloe-Olsen, født 30.september 1922. Jurist og direktør i Husbanken. Gift med Gerd Skaarer. Deres barn: Ola Lilloe-Olsen og Tore Lilloe-Olsen.

1.5.2.4.1 Ola Lilloe-Olsen gift med Gerd Nesje
Ola Lilloe-Olsen, født 28.august 1953. Sivilingeniør og båtkonstruktør i Hyen. Gift med Gerd Nesje. Deres barn: Stine Lilloe-Olsen, Ola Aleksander Lilloe-Olsen.

1.5.2.4.1.1 Stine Lilloe-Olsen

1.5.2.4.1.2 Ola Aleksander Lilloe-Olsen

1.5.2.4.2 Tore Lilloe-Olsen gift med Greta Sjølie
Tore Lilloe-Olsen, født 3.april 1956. Geolog i Norsk Hydro. Gift med Greta. Deres barn: Espen Lilloe-Olsen, Per Lilloe-Olsen og Einar Lilloe-Olsen.

1.5.2.4.2.1 Espen Lilloe-Olsen
Espen Lilloe-Olsen, født 10.desember 1983

1.5.2.4.2.2 Per Lilloe-Olsen
Per Lilloe-Olsen, født 29.juni 1986

1.5.2.4.2.3 Einar Lilloe-Olsen

 1.5.3 Iver Bredo Lilloe-Olsen gift med Ragnhild Lütcherath

 
Iver Bredo Lilloe-Olsen, født 6.juli 1885. Tok navnet Bredo-Olsen. Handelsgartner Øvre Grefsen. Gift 21.november 1914 med Ragnhild Lütcherath, født 4.april 1894. Lærerinne. Deres barn: Thora Lilloe-Olsen, Ragnhild Bredo-Olsen, Iver Bredo-Olsen og Carl Bredo-Olsen.

1.5.3.1 Thora Bredo-Olsen gift med Frithjof Thorkildsen  
Thora Bredo-Olsen, født1.november 1915, død 7.september 1998. Gift 6.juli 1940 med  Frithjof Thorkildsen, født 14.mai 1914 og død 27. juli 1991. Deres barn: Torild Thorkildsen og Odd Bredo Thorkildsen.

1.5.3.1.1 Torild Thorkildsen gift med Arne Lindeberg 
Torild Thorkildsen, født 13.september 1942, død 31.juli 2002. Gift med sivilarkitekt Arne Lindeberg, født 8.august 1933. Deres barn: Ole Tobias Lindeberg.

1.5.3.1.1.1 Ole Tobias Lindeberg gift med Elin Gjerseth
Ole Tobias Lindeberg, født 26.februar 1974. Gift 16. februar 2008 med Elin Gjerseth, født 1.august 1973. Hennes barn: Anders Gjerseth Osa, født 13.april 2001 og Jonas Gjerseth Osa, født 10.mars 2003.
Deres barn: Liv Gjerseth Lindeberg, født 4.januar 2009.

1.5.3.1.1.1.1 Liv Gjerseth Lindeberg
Liv Gjerseth Lindeberg, født 4.januar 2009.

1.5.3.1.2 Odd Bredo Thorkildsen gift 1.gang med Grethe Berit Rusten, gift 2.gang med Loice Ayieko Ogweno
Odd BredoThorkildsen, født 20.september 1944.Gift 29.mai 1971 med Grethe Berit Rusten, født 17.september 1944. Skilt. Deres barn: Thorkild Bredo Thorkildsen og Thale Maria Thorkildsen. Gift 2.gang i Kenya med Loice Ayieko Ogweno.

1.5.3.1.2.1 Thorkild Bredo Thorkildsen gift med Sayuda Hussain
Thorkild Bredo Thorkildsen, født 13.desember 1973. Gift 29.april 2006 med Sayuda Hussain, født 12. juni 1977. Deres barn: Adam Bredo Thorkildsen

1.5.3.1.2.1.1 Adam Bredo Thorkildsen
Adam Bredo Thorkildsen,
født 22.juni 2007

1.5.3.1.2.2 Thale Maria Thorkildsen
Thale Maria Thorkildsen, født 26.mars 1978

1.5.3.2 Ragnhild Bredo-Olsen gift med Carl Fridhtjof Blunck
Ragnhild Bredo-Olsen, født 26.februar 1917. Sjefssekretær Nycomed. Gift 20.mai 1950 med Carl Frithjof Blunck, født 7.august 1914. Deres sønn: Øivind Blunck.

1.5.3.2.1 Øivind Blunck gift 1.gang Ruth Marit Jacobsen, gift 2.gang Guri Annika Schanke
Øivind Blunck, født 28.desember 1950. Skuespiller. Gift 28.desember 1980 med Ruth Marit Jacobsen. Gift 2.gang 31.desember 1991 med skuespiller Guri Annika Schanke, født 14.desember 1961. Barn: Christel Marie Blunck, Edvard Schanke Blunck og Ludvik Schanke Blunck.

1.5.3.2.1.1 Christel Marie Blunck
Christel Marie Blunck, født 6.august 1982

1.5.3.2.1.2 Edvard Schanke Blunck
Edvard Schanke Blunck, født 30.april 1992

1.5.3.2.1.3 Ludvik Schanke Blunck
Ludvig Schanke Blunck, født 14.august 1997

1.5.3.3 Iver Bredo-Olsen
Iver Bredo-Olsen, født 23.mai 1918. Eier av Øvre Grefsen. Tok navnet Iver Bredo Grefsen. Disponent for Igref AS. Barnløs

1.5.3.4 Carl Bredo-Olsen gift med Lillann Holdrup
Carl Bredo-Olsen, født 23.november 1919. Innehaver av Radio og TV-forretning. Gift 6.januar 1951 med Lillan Holdrup, født 24.september 1927 i København. Deres barn: Carsten Iver Bredo-Olsen og Rigmor Bredo-Olsen.

1.5.3.4.1 Carsten Iver Bredo-Olsen gift med Lise Hagen
Carsten Iver Bredo-Olsen, født 1.juli 1951. Forretningsmann. Gift med Lise Hagen. Deres barn: Carl Marius Bredo-Olsen og Caroline Bredo-Olsen

1.5.3.4.1.1 Carl Marius Bredo-Olsen gift med Kristin Ask
Carl Marius Bredo-Olsen, født 03.03.1973. Gift 20.september1997 med Kristin Ask, født 26. april 1974. Deres barn: Emilie Bredo-Olsen, Alexandra Bredo-Olsen.

1.5.3.4.1.1.1 Emilie Bredo-Olsen
Emilie Bredo-Olsen, født 18.mars 1998.

1.5.3.4.1.1.1 Alexandra Bredo-Olsen
Alexandra Bredo-Olsen, født 5.mai 2009.

1.5.3.4.1.2 Caroline Bredo-Olsen
Caroline Bredo-Olsen, født 16.oktober 1975. Gift 26.februar 2005 med Erik Martin fra Sverige, født 14. desember 1976. Tok navnet Caroline Bredo Martin. Deres barn: Nicoline Bredo Martin, Sofi Bredo Martin.

1.5.3.4.1.2.1 Nicoline Bredo Martin
Nicoline Martin, født 5.desember 2005

1.5.3.4.1.2.1 Sofi Bredo Martin
Sofi Bredo Martin, født 4.mars 2009

1.5.3.4.2 Rigmor Bredo-Olsen
Rigmor Bredo-Olsen, født 2.mars 1955 død 27.juli 2009. Hennes barn: Maria Bredo-Olsen.

1.5.3.4.2.1 Maria Bredo-Olsen
Maria Bredo-Olsen, født 6.november 1981. Samboer med Pål Andre Gundersen. Deres barn: Sara Gundersen, Andre Gundersen og Sander Gundersen.

1.5.3.4.2.1.1 Sara Gundersen
Sara Gundersen, født 7.januar 2003

1.5.3.4.2.1.2 Andre Gundersen
Andre Gundersen, født 15.februar 2005

1.5.3.4.2.1.3 Sander Gundersen
Sander Gundersen, født 29.januar
2010

1.6 Johan Fredrik Olsen gift med Ragna Biermann
Johan Fredrik Olsen, født 22.august 1846. Cand. philos ved universitetet. Gift 21.oktober 1876 med kusinen Ragna Biermann, født 23.mars 1852. Deres fire barn: Iver Olsen, Margrethe Olsen, Ragnhild Johanne Olsen, Anna Olsen

1.6.1 Iver Olsen gift med Elsa Marie Holtz
Iver Olsen, født 6.desember 1877. Elektroingeniør i Västerås. Gift i Västerås 10.august 1910 med Elsa Marie Holtz, født 17.januar 1886. Deres barn Carl Iver Olsen

1.6.1.1. Carl Iver Olsen
Carl Iver Olsen, født 22.april 1922 i Västerås. Forretningsmann.

1.6.2 Margrethe Olsen
Margrethe Olsen, født 4.juli 1880. Bankkasserer

1.6.3 Ragnhild Johanne Olsen
Ragnhild Johanne Olsen, født 5.juni 1882, død 30.juni 1883

1.6.4 Anna Olsen
Anna Olsen, født 2.oktober 1889, død 10.august 1915

1.7 Christian Olsen
Christian Olsen, født 23.desember 1848, død 8.januar 1880

1.8 Harald Olsen gift med Dina Kjernlie
Harald Olsen, født på Sandakerbakken  i Vestre Aker 28.mars 1851, arkitekt tegnet bl. annet Glassmagasinet, Egertorget med bygninger og Grefsen Hovedgård. Gift 16.september 1894 med Dina Kjernlie, født 11.juni 1871 i Trysil. Deres fire barn: Rannfrid Olsen, Karen Borghild Olsen, Dagrun Olsen, Harald Olsen (Haraldssøn)

1.8.1 Rannfrid Olsen
Rannfrid Olsen, født 9.juli 1895. Sekretær.

1.8.2 Karen Borghild Olsen gift med Finn Erling Arenfeldt Omdal
Karen Borghild Olsen, født 8.november 1896. Gift i New York 13.oktober 1926 med cand jur. Finn Erling Arenfeldt Omdal, født 20.november 1891. Deres to barn: Per Arenfeldt Omdal og Mette Ingertha Arenfeldt Omdal.

1.8.2.1 Per Arenfeldt Omdal
Per Arenfeldt Omdal, født i Oslo 7. mai 1956

1.8.2.2 Mette Ingertha Arenfeldt Omdal
Mette Ingertha Arenfeldt Omdal, født i Stockholm 17.september 1956 

1.8.3 Dagrun Olsen gift med Amund Sjøvik
Dagrun Olsen, født 28.mai 1898. Gift 1.juni 1930 med operasanger Amund Sjøvik, født 17.mai 1893 i Sør-Odal. Flyttet til USA

1.8.4 Harald Haraldssøn gift med 1. Alice Hazzard 2. Signe Bie Dahl
Harald Haraldssøn, født 3.mai 1905. Elektroingeniør i Elkem. Gift 27.mars 1939 med Alice Hazzard, født 7.april 1913. Skilt. Gift 9.juli 1948 med Signe Bie Dahl, født 12.oktober 1913. Barnløs

1.9 Ewald Elliot Olsen gift med Sina Johanne Sigstad
Ewald Elliot Olsen, født Sandakerbakken i Vestre Aker 28.desember 1852. Gift i Gjøvik 6.juli 1882 med Sina Johanne Sigstad, født på Sem i Biri 16.september 1852. Deres fem barn: Sigvald Olsen (Sem), Klara Marie Olsen, Klara Marie Olsen, Borghild Olsen, Evald Elliot Biermann Olsen

1.9.1 Sigvald Sem
Sigvald Sem, født i Oslo 1.mai 1883. Kunstmaler. Død i Biri 1957

1.9.2 Klara Marie Olsen
Klara Marie Olsen, født i 1884, død 1886

1.9.3 Klara Marie Olsen gift med Fredrik Grüner Borchgrevink
Klara Marie Olsen, født 26.september 1886. Gift 8.oktober 1910 med Maskiningeniør Fredrik Grüner Borchgrevink, født 17.august 1884. Deres tre barn: Kjell Borchgrevink, Finn Borchgrevink og Lill Borchgrevink

1.9.3.1 Kjell Borchgrevink gift med Tony Dahl
Kjell Borchgrevink, født 24.september 1912. Fondsmegler i AS Fondsfinans. Gift 18.oktober 1940 med Tony Dahl, født 13.september 1919. Deres tre barn: Erik Borchgrevink, Vivi Borchgrevink og Finn Borchgrevink

1.9.3.1.1 Erik Borchgrevink gift med Unn Bjerke Amundsen
Erik Borchgrevink, født i Oslo 2.februar 1943 gift med Unn Bjerke Amundsen, født 1.juni 1944. Deres to døtre: Pernille Borchgrevink og Eveline Borchgrevink

1.9.3.1.1.1 Pernille Borchgrevink
Pernille Borchgrevink, født 9.mai 1972

1.9.3.1.1.2 Eveline Borchgrevink
Eveline Borchgrevink, født 25.juni 1977

1.9.3.1.2 Vivi Borchgrevink gift med Hans Jørgen Lorentzen
Vivi Borchgrevink, født 19.april 1946 gift med Hans Jørgen Lorentzen.Skilt.  Deres to barn: Caroline Lorentzen og Christoffer Lorentzen. Samboer med Erik Mathisen. Barn: Martin Borchgrevink Mathisen

1.9.3.1.2.1 Caroline Lorentzen
Caroline Lorentzen, født 25.februar 1969

1.9.3.1.2.2 Christoffer Lorentzen
Christoffer Lorentzen, født 7.februar 1972

1.9.3.1.2.3 Martin Borchgrevink Mathisen
Martin Borchgrevink Mathisen, født 13.august 1983

1.9.3.1.3 Finn Borchgrevink
Finn Borchgrevink, født 8.desember 1959

1.9.3.2 Finn Borchgrevink
Finn Borchgrevink, født 25.mars 1915. Siviøkonom. Omkom som pilot i 1945.

1.9.3.3 Lill Borchgrevink gift med Vincent Galtung
Lill Borchgrevink, født 9.november 1922. Gift 15.mars 1951 med høysterettsadvokat Vincent Galtung, født 1.september 1918. Deres sønn: Vincent Galtung

1.9.3.3.1 Vincent Galtung
Vincent Galtung, født 10.juli 1955

1.9.4 Borghild Olsen gift med Thorbjørn Ebbesen
Borghild Olsen, født 23.januar 1889. Gift 30.november 1913 med sjøkaptein Thorbjørn Ebbesen, født 29.mars 1884 i Trondheim. Deres døtre: Ragnhild Ebbesen og Agnes Johanne Ebbesen

1.9.4.1 Ragnhild Ebbesen gift med Ola Havnes
Ragnhild Ebbesen, født 24.november 1914. Gift 31.juli 1943 med sjøkaptein Ola Havnes, født 12.juli 1909 i Ålesund. Deres to sønner: Bjørn Havnes og Thor Havnes

1.9.4.1.1 Bjørn Havnes gift med Gerd Gulbrandsen
Bjørn Havnes, født 2.april 1947. Sivilingeniør gift med Gerd Gulbrandsen, født 22.mars 1948. Deres barn: Ole Havnes og Mette Havnes

1.9.4.1.1.1 Ole Havnes
Ole Havnes, født 3.februar 1976

1.9.4.1.1.2 Mette Havnes
Mette Havnes, født 28.januar 1979. Gift 7. oktober 2006 med Remi Krogstad, født 15. juni 1976. Deres barn: Julie Krogstad-Havnes.

1.9.4.1.1.2.1 Julie Krogstad-Havnes
Julie Krogstad-Havnes, født 12. juni 2007

  1.9.4.1.2 Thor Havnes
Thor Havnes, født 22.august 1950. Godsekspeditør SAS

1.9.4.2 Agnes Johanne Ebbesen gift med Leif Obert Kragøe
Agnes Johanne Ebbesen, født 3.oktober 1917 Død 30.juni 2006. Gift 18.mars 1944 med bankkasserer Leif Obert Kragøe. Død 3.august 1991. Deres tre barn: Anne Kragøe, Liese Kragøe og Per Kragøe

1.9.4.2.1 Anne Kragøe gift med 1.Halvor Roe 2.Gunnar Norheim
Anne Kragøe, født 4.august 1947 i Oslo. Gift med Halvor Roe, født 9.juli 1942 i Bø i Telemark, død 18.november 1981. Gift 16.desember 1983 med Gunnar Norheim, født 6.desember 1941, død 9.januar 1991. To barn: Helge Roe og Bjarne Roe

1.9.4.2.1.1 Helge Roe
Helge Roe, født 11.mai 1972 i Porsgrunn

1.9.4.2.1.2 Bjarne Roe samboer med Nina Hamre
Bjarne Roe, født 24.august 1975. Samboer med Nina Hamre, født 24 september 1969. En sønn: Victor Roe Hamre

1.9.4.2.1.2.1 Victor Roe Hamre
Victor Roe Hamre, født 27. september 2006

1.9.4.2.2 Lise Kragøe og Jan Fredrik Andresen
Lise Kragøe, født 12.august 1953 i Bærum. Gift 4.februar 1978 med Jan Fredrik Andresen, født 7.oktober 1953. Dereso sønner: Kristian Kragøe Andresen og Nikolai Kragøe Andresen

1.9.4.2.2.1 Kristian Kragøe Andresen
Kristian Kragøe Andresen, født i Oslo 23.september 1980

1.9.4.2.2.2 Nikolai Kragøe Andresen
Nikolai Kragøe Andresen, født i Oslo 15.mars 1984

1.9.4.2.3 Per Kragøe gift med 1. Nina Løken, 2. Elin Ekholt
Per Kragøe, født 24.april 1956 i Bærum. Gift 17.juni 1978 med Nina Løken. Skilt. Gift 2. gang 1997 med Elin Ekholt. Per Kragøe og Nina Løkens to døtre: Kathrine Løken Kragøe og Marianne Løken Kragøe

1.9.4.2.3.1 Kathrine Løken Kragøe
Kathrine Løken Kragøe, født i Olso 7.juni 1981

1.9.4.2.3.2 Marianne Løken Kragøe
Marianne Løken Kragøe, født i Oslo 26.april 1984

1.9.5 Evald Elliot Biermann Olsen og Elisabeth Goldie
Evald Elliot Biermann Olsen, født på Gjøvik 13.juli 1896. Maskiningeniør i New York. Gift med Elisabeth Goldie, født 4.januar 1886 i Skottland. Barnløse

1.10 Stener Olsen og Ragna Olsen
Stener Olsen, født 21.juni 1854 på Sandakerbakken i Vestre Aker. Handelsutdannet ved Grüners Akademi i København. Eier av Ekers Bryggeri i Vestfossen, Øvre Eiker. Gift 10.oktober 1885 i Kristiania med Ragna Olsen, født 24.januar 1861 i Kristiania. To sønner: Arvid Eystein Older og Bjarne Biermann Older

1.10.1 Arvid Eystein Older gift med Gudrun Fladmark
Arvid Eystein Older, født 25.juli 1887 i Øvre Eiker. Bygningsingeniør i Norges Statsbaner. Har også utgitt mye stoff om slekten. Gift i Nedre Eiker 2.januar 1913 med Gudrun Fladmark, født i Berlin 31.oktober 1891. Deres fire barn: Eystein Arvidssøn Older, Dagrun Older, Ragnar Older, Inger Johanne Older.

1.10.1.1 Eystein Arvidssøn Older gift med Iris Marie Seljehammer
Eystein Arvidssøn Older, født på Lesja 23.januar 1914. Bygningsingeniør i Norges Statsbaner som sin far. Gift på Hemnesberget 26.febbruar 1939 med Iris Marie Seljehammer, født 16.juli 1918 i Rana. Deres sønn: Steinar Older

1.10.1.1.1 Steinar Older gift med Liv Nordli
Steinar Older, født 11.desember 1942, Vensmoen i Saltdal. Ingeniør i Oslo. Gift 21.august 1965 med konsulent Liv Nordli, født i Oslo 19.desember 1940. Skilt. Deres to barn: Thomas Arnstein Older og Birgitte Older

1.10.1.1.1.1 Thomas Arnstein Older gift med 1. Anita Disen, samboer Linda Cijs
Thomas Arnstein Older, født i Oslo 9.januar 1967. Drosjeeier. Gift 4.juli 1992 med Anita Disen, født 4.januar 1963. Skilt. Samboer fra 1996 med Linda Cijs, født i Oslo 30.august 1973 . Thomas og Anitas sønn: Dennis Vinsent Older

1.10.1.1.1.1.1 Dennis Vinsent Older
Dennis Vinsent Older, født i Oslo 8.oktober 1992

1.10.1.1.1.2 Birgitte Older gift med Johnny Larsen
Birgitte Older, født i Oslo 14.april 1978

1.10.1.2 Dagrun Older gift med Helge Krum
Dagrun Older, født på Lesja 17.oktober 1916. Kontordame. Gift 7.mai 1958 med Bilutleier Helge Krum, født 11.desember 1928. En sønn: Tore Reidar Krum

1.10.1.2.1 Tore Reidar Krum gift med ?
Tore Reidar Krum, født 24.september 1958. Bor på Sokna gift og to barn og et barnebarn

1.10.1.2.1.1 ?

1.10.1.2.1.1.1 ?

1.10.1.2.1.2 ?

1.10.1.3 Ragnar Older gift med Liv Nøkleberg
Ragnar Older, født i Oppegård 15.november 1919. Ansatt i BP/Statoil. Gift 16.juli 1950 med Liv Nøkleberg, født 30.mars 1930. To barn: Magne Older og Toril Older

1.10.1.3.1 Magne Older gift med Turid Hangaard
Magne Older, født i Oslo 7.juni 1951. Gift med Turid Hangaard. Deres tre døtre: Marte Older, Line Older og Tirill Older

1.10.1.3.1.1 Marte Older
Marte Older, født 9.april 1981

1.10.1.3.1.2 Line Older
Line Older, født 14.juni 1985


1.10.1.3.1.3 Tirill Older
Tirill Older, født 15.juli 1989

1.10.1.3.2 Toril Older samboer med Øivind Sørensen
Toril Older, født i Oslo 4.desember 1954. Samboer med Øivind Sørensen

1.10.1.4 Inger Johanne Older gift med Ib Johansen
Inger Johanne Older, født i Oppegård 6.april 1923. Gift i Oslo 30.desember 1950 med Revisor Ib Johansen, født 23.juli 1926 i Århus. Deres to døtre: Lis Older Johansen og Britt Older Johansen

1.10.1.4.1 Lis Older Johansen gift med Michael Harry Steffensen
Lis Older Johansen, født 24.september 1957 i København. Translatør. Gift 1997 med Michael Harry Steffensen, advokat i København. Deres to døtre Louise Older Steffensen og Josefine Older Steffensen.

1.10.1.4.1.1 Louise Older Steffensen
 Louise Older Steffensen, født 4. februar 1991 i København.

1.10.1.4.1.2 Josefine Older Steffensen 
Josefine Older Steffensen, født 15. august 1993 i Gentofte.

1.10.1.4.2 Britt Older Johansen samboende med Per Wind
Britt Older Johansen, født 11.november 1961 i København. Samboende med Per Wind (målmandstræner i FC København, bosatt i Hvidovre ved København). Deres to sønner Mathias Older Wind og Jonas Older Wind.

1.10.1.4.2.1 Mathias Older Wind
Mathias Older Wind, født 19. oktober 1995 i Hvidovre

1.10.1.4.2.2 Jonas Older Wind
Jonas Older Wind, født 7. februar 1999 i Hvidovre

1.10.2 Bjarne Biermann Older gift med Kaya Schjelderup
Bjarne Biermann Older, født i Øvre Eiker 26.desember 1889. Cand. jur. Gift i Bergen 18.desember 1917 med Kaya Schjelderup, født 2.november 1897. Deres datter: Ellen Ragna Biermann Older

1.10.2.1 Ellen Ragna Biermann Older gift med Henrik Bernhoff Knudsen
Ellen Ragna Biermann Knudsen, født i Oslo 20.juni 1919. Kontordame. Gift i Oslo 27.mai 1944 med revisor Henrik Bernhoff Knudsen, født 15.juli 1918. Deres to døtre: Toril Knudsen og Nina Knudsen

1.10.2.1.1 Toril Knudsen
Toril Knudsen, født i Oslo 16. februar 1946

1.10.2.1.2 Nina Knudsen
Nina Knudsen, født 25.april 1949

1.11 Ingeborg Maria Olsen gift med Balthazar Oscar Garben
 Ingeborg Maria Olsen, født på Sandakerbakken i Vestre Aker 20.oktober 1857. Gift på 16.september 1879 med Balthazar Oscar Garben, født 3.januar 1839 på Kongsberg. Politiinspektør i Oslo, senere fogd på Nedre Romerike og skattefogd i Drammen. Deres datter: Marie Garben

1.11.1 Marie Garben
Marie Garben, født 15.juni 1880. Ansatt hos fylkeslegen i Akershus. Anerkjent kunstner, spesielt ettertraktet som porselensmaler.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: lilloe-o@online.no

I kronologisk rekkefølge her....                     Over til Stub Lilloe-Olsens slektskrønike

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider

Til familien Aas Lilloe-Olsens hjemmesider

Til NAMIKOs hovedsider