Vestre Haugerud
Av Ole Andreas Lilloe-Olsen
Haugerud, g.nr. 51 i Vestre Aker, ligger ved sydenden av Sognsvann der Kringsjå studentby og Norges Idrettshøyskole
befinner seg i dag. Gården kalles vestre for å skille den fra g.nr. 141 i Østre Aker. Gården nevnes alt i Middelalderen. I følge
biskop Eysteins Jordebok eide Sikeland præbende (Domkapitelet i Oslo) 12 øresbol i gården. Samtidig eide Kantoriet 3
hæfsældebol som var skjenket for Gyda Gormsdatters sjel.

Senere kom den i Hovedø Klosters eie før den ble krongods etter reformasjonen. Ved Kgl. skjøte av 1.mai 1662 ble den solgt
til borgermeseter i Christiania Nils Lauritssøn.Gården var imidlertyid allerede blitt pantsatt til Niels Toller tre år før, og han
synes å ha beholdt pantet. Gården eies i allefall senere av hans svigersønn Carspar Herman v. hausmann, hvis enke Karen
Toller solgte den sammen med Søndre Blindern ved skjøte av 11.juni 1734 til Haagen Halvorssøn Blindern. Etter hans død i
1764 overtok sønnen Halvor Haagenssøn Blindern. da han døde i 1804 var det svigersønnen Arne Arnesen, gift med Anne
Halvorsdatter, som eide gården frem til sin død 1824. Da overtok hustruens sønn fra første ekteskap Halvor Torgersen på Ris.
Han døde bare tre år etter i 1827. Gården var da en liten stund i Lilloe-slektens eie da Henrik Olsen Lilloe som var gift med
Gunhild Sogn eide den frem til 24. november 1829, da tidligere nevnte Arne Arnesen og Anne Halvorsdatters sønner Haagen
og Even Arnesen kjøpte den tilbake. Even kjøpte etterhvert ut sin bror, men solgte igjen allerede i 1835. Fra da av har den
vært i Brandt slektens eie. John Brandt fikk skjøte på gården 9.juni dette år. Etter hans død fikk svigersønnen Ole Christopher
Kjelsen eiendommen ved skjøte 14.april 1890. Etter hans død i 1911 gikk gården til John Brandt Kjelsen som solgte videre til
Trygve Brandt Kjelsen ved skjøte av 9.mars 1913.

Mye av stoffet i artiklene om gårdene er hentet fra Akers Sogneselskaps bok om Akersgårdenes eierrekker  fra 1948.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: lilloe-o@online.no

Tilbake til Akergårder i Lilloe og Olsen slektenes eie

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider