Om NATUR-nytt

NAMIKO har overvåket det naturfaglige nyhetsbildet siden 1996. I de første årene fakset vi ut nyhetssammendrag til et antall abonnenter hver uke. Det var ca. 70 nyheter i uken. Disse ble fra høsten 1997 samlet i en accessdatabase som også ble lagt ut på Landbrukets Nettsenter .

Fra oktober 1999 opprettet NAMIKO sitt eget nettsted. Det var da naturlig å ha en egen nyhetstjeneste på denne siden.

Her har vi valgt en annet konsept. Vi linker opp nyheter i andre medier og oppdatere daglig.

Disse mediene sjekker vi daglig:

Med jevne mellomrom sjekker vi også diverse fagtidsskrifter, medlemsblader, andre aviser og etermediene dersom vi fanger opp andre nyheter i løpet av dagen.

Nyhetene er samlet i fire kategorier:

Natur og viten
Naturvitenskapelig stoff og stoff om naturfaglig utdanning, forskning, utvikling, oppfinnelser, oppdagelser og observasjoner

Natur og miljø
Miljøfaglig stoff og stoff om forurensning, avfallshåndtering, arealbruk, energibruk, biologisk mangfold og natur- og ressursforvaltning

Natur og næring
Landbruk, fiskeri, havbruk og akvakultur, natur og miljøbaserte industrier og tjenester

Natur og menneske
Naturen som hobby, jakt, fiske friluftsliv, dyr, mat, helse, humanbiologi, seksualitet og samliv, natur og kultur

Tilbake til naturnytt